Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Medeni Durum ve Çalışma Süresinin Genel İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin Meta Analizi İle İncelenmesi

1st International Baku Scientific Researches Conference, Baku, Azerbaijan, 21 - 22 August 2020, pp.94-95

Cinsiyet Ve Eğitim Düzeyinin Genel İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin Meta Analizi İle İncelenmesi

2nd International Tokyo Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences, Tokyo, Japan, 17 - 19 August 2020, pp.26-27

Türkiye İçin Mevsimsel Gelir Yakınsaması Hipotezinin Bridge Tahmin Edici İle İncelenmesi

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020

Estimation of a Production Function with Restricted Penalized Estimators

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020

Convex Combination of Some Estimators: A Comparative Study

11th International Stastistics Congress (ISC2019), Muğla, Turkey, 4 - 08 October 2019, pp.28

Mixed Lasso Estimator for Stochastic Restricted Regression Models

11th Internaional Statisics Congress (ISC2019), Muğla, Turkey, 4 - 08 October 2019, pp.111

Türkiye’de Göçmen Sayısının Mutluluk Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 3 - 05 January 2020 Sustainable Development

İSTATİSTİĞE YÖNELİK TUTUMUN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.394-403

İNSANİ GELİŞMİŞLİK VE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.404-414 Sustainable Development

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İstihdam İlişkisi

20.Ulusal İktisat Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 18 October 2019 Sustainable Development

? Convex Combination of Some Estimators: A Comparative Study

XI. International Statistics Symposium, Muğla, Turkey, 5 - 10 October 2019, pp.1

Kötü Koşulluluk Problemi Altında Transcendental Logaritmik Fonksiyonun Bir Etkin Tahmin Edicisinin Belirlenmesi: Monte Carlo Denemesi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.1

Doğrusal Olmayan Bootstrap Koentegrasyon Testleri: OECD Ülkeleri İçin Satın Alma Gücü Paritesi Üzerine Bir Uygulama

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.1

Continuum Regression and Comparisons of SomeRelated Estimators

11. Uluslararası İstatistik Günleri Konferansı, Muğla, Turkey, 3 - 07 October 2018

Restricted Bridge Estimator

11. Uluslararası İstatistik Günleri Konferansı, Muğla, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.1

An Evaluation of Mixed and Ridge Estimators under Multicollinearity and Non-sphericity

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 5 - 07 October 2017

Mevsimsel Birim Kökün Belirlenmesinde Bridge Tahmin Edicinin Kullanımı

18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.1

If Donor and Recipient are the Same Person? Gender Role Identity?s Effect on Self-Gifting

33rd International Academic Conference, Vienna, Viyana, Austria, 28 - 31 August 2017, pp.1

The Behaviors of Elderly Travelers in Turkey: Adana Case

33rd International Academic Conference, Viyana, Austria, 28 - 31 August 2017, pp.1

The Usage of Bridge Estimators for HEGY Seasonal Unit Root Tests

ICCESE 2017: 19th International Conference on Computational Economics, Statistics and Econometrics, New York, United States Of America, 4 - 05 June 2017, vol.4, no.6, pp.4

The Relationship Between Basic Human Needs and Opportunity Based on Social Progress Index

ICCESE 2017: 19th International Conference on Computational Economics, Statistics and Econometrics, New York, United States Of America, 4 - 05 June 2017, vol.4, no.6, pp.3

Biased estimators in simultaneous equations model

? 1. International Mediterranean science and engineering congress(IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.1

Bridge estimator as an alternative to Dickey-Pantula unit root test

The 10th International Days of Statistics and Economics, Prag, Czech Republic, 8 - 10 September 2016, pp.523-532

EŞANLI DENKLEM MODELLERİNDE ÇOKLU İÇ İLİŞKİNİN ETKİLERİ VE ALTERNATİF TAHMİN EDİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.79-83

Anne-Yetişkin Kız İlişkisinin Yaşam doyumu ve Benlik Saygısı Üzerine Etkisinin Adana İlinde İncelenmesi

17. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.1

BRIDGE ESTIMATOR AS AN ALTERNATIVE TO DICKEY-PANTULA UNIT ROOT TEST

10th International Days of Statistics and Economics, Prague, Czech Republic, 8 - 10 September 2016, pp.523-532 identifier

Nonlinear Inequality Constrained Ridge Regression Estimator

The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat2014), Linköping, Sweden, 24 - 28 August 2014, pp.48

Doğrusal Olmayan Eşitsizlik Kısıtlı Ridge Tahmin Edici

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.78

BRIDGE Estimators for HEGY Seasonal Unit Root Tests

International Conference for Academic Disciplines, Freiburg, Germany, 3 - 06 December 2013, pp.1

12 İstatistiki Bölge Bazında Türkiye İçin Yoksulluk Oranı-Bazı Belirleyici Faktörler İlişkisi: Genelleştirilmiş Maksimum Entropi Yaklaşımı

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.225 Sustainable Development

A Comprasions of Simulation Study for Some Robust-Biased Estimatiors

14th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Bosna-Hersek, 2013., Sarajova, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.332

M-kestiricilere Dayalı Bazı Yanlı Tahmin Edicilerin Simülasyonla Karşılaştırılması

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.332

12 İstatistiki Bölge Bazında Türkiye için Yoksulluk Oranı-Bazı Belirleyici Faktörler İlişkisi: Genelleştirilmiş Maksimum Entropi Yaklaşımı

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013 Sustainable Development

Comparisons of the alternative estimators for the distributed lag models

8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2012, pp.1

Comparisons of the Alternative Estimators for the Distrubuted Lag Models

8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2012

Robust Liu-type estimator for regression based on M-estimator

8TH World Congress in Probability and Statistics, İstanbul, Turkey, 9 - 14 July 2012, pp.263

Robust Liu-type estimator for regression based on M-estimator

8TH World Congress in Probability and Statistics, İstanbul, Turkey, 9 - 14 July 2012, pp.125

Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşmasına Taraf Ülkelerin Askeri Güç Dengelerinin Karşılaştırılması

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Turkey, 26 - 28 May 2011, pp.61

Gözlemlere Bağlı Kısıtlı Ridge Regresyon Tahmin Edicisi

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Turkey, 26 - 28 May 2011, pp.1

Problems of Multicollinearity in Regression Models

Int. Conference on multivariate statistical modelling and high dimentional data mining, Kayseri, Turkey, 19 - 23 June 2008, pp.1-2

Türk Bankacılık Sektörünün Lojistik Regresyon ve Diskriminant Analizi ile İncelenmesi

7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2005, pp.1-16

Seasonal Panel Unit Root Estimation: Theory and Inference

7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2005, pp.1-13

Atlantik-Ural Bölgesi Askeri Güçlerin Faktör Analizi ile Karşılaştırılması

4. İstatistik Günleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 20 - 21 May 2004, pp.106

Etkin Ücret Teorileri Türk İmalat Sanayi Uygulaması

ODTÜ/ERC 7. Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 September 2003, pp.348

Etkin Ücret Teorileri Türk İmalat Sanayi Uygulaması

ODTÜ/ERC 7. Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 September 2003, pp.348

1995-2000 Döneminde Türk Bankacılık Sektörünün Çok Değişkenli Analizi

6. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 May 2003, pp.1

Books & Book Chapters

Türkiye’de Göçmen Sayısının Mutluluk Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Konular ve Multi-Disipliner Yaklaşımlar, Gökhan Ofluoğlu, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.301-307, 2020

Kümeler

in: Matematik, Çabuk, A., Yılmaz, C., Editor, Lisans Yayıncılık, Adana, pp.1-30, 2011

Metrics

Publication

94

Citation (WoS)

53

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

46

H-Index (Scopus)

4

Project

12

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals