Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Gazi University, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği, Ekonometri, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Gazi University, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı, İstatistik, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Gazi University, Yöneylem Araştırması, İstatistik, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Yanlı Tahmin Ediciler ve Ekonometride Uygulamaları

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

 • 2005 Postgraduate

  Türk Bankacılık Sektörünün Yıllar İtibariyle Çok Değişkenli Yöntemlerle İncelenmesi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri

 • 2004 Postgraduate

  Regresyon Modelinde Kuvvet Dönüşümlerinin Monte-Carlo Değerlendirmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

Foreign Languages

 • C1 Advanced English