Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2012 - Continues Research Assistant

    Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

  • 2011 - 2012 Research Assistant

    Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

  • 2010 - 2011 Research Assistant

    Ardahan University, İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi, Kafkas Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü