Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Long-run Growth and Physical Capital-Human Capital Concentration

METU International Conference in Economics, Ankara, Turkey, pp.1

Long-run Growth and Physical Capital-Human Capital Concentration

METU International Conference in Economics, Ankara, Turkey, pp.1

Econometric Estimation of Ill-Posed Distributed Lag Regression Model

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.35

EKSİK SUNUMLU GECİKMESİ DAĞITILMIŞ REGRESYON MODELİNİN EKONOMETRİK TAHMİNİ

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 February 2020 Sustainable Development

Kötü Koşulluluk Problemi Altında Transcendental Logaritmik Fonksiyonun Bir Etkin Tahmin Edicisinin Belirlenmesi: Monte Carlo Denemesi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.1

Çoklu İç İlişki Sorunu Olan Regresyon Modelinin HKO Ölçütü ile En Etkin Tahmin Edicisi

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.26

Ağırlıklı Entropi (AE) ve Özellikleri

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017

EŞANLI DENKLEM MODELLERİNDE ÇOKLU İÇ İLİŞKİNİN ETKİLERİ VE ALTERNATİF TAHMİN EDİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.79-83

Evlilik Kalitesini Belirleyen Faktörler ve Bileşenlerinin Analizi: Adana İli Örneği’

XV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 22 - 25 May 2014

The Multivariate Approach to Marital Happiness and Factors Affecting Marital Happiness Adana Fieldwork

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 24 May 2014

EVLİLİK KALİTESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER VE BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ: ADANA İLİ ÖRNEĞİ

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.97

DIMENSIONS OF MARRIAGE QUALITY

International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Freiburg, Germany, 3 - 06 December 2013, pp.1

12 İstatistiki Bölge Bazında Türkiye için Yoksulluk Oranı-Bazı Belirleyici Faktörler İlişkisi: Genelleştirilmiş Maksimum Entropi Yaklaşımı

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013 Sustainable Development

12 İstatistiki Bölge Bazında Türkiye İçin Yoksulluk Oranı-Bazı Belirleyici Faktörler İlişkisi: Genelleştirilmiş Maksimum Entropi Yaklaşımı

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.225 Sustainable Development

GME ve En küçük Ayrım Bilgi Prensibi (MDI)nin İstatistiksel Özellikleri ve Ağırlıklı GME (W-GME) Tahmincisi

12.Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011

Ekonometrik modellerde iç ilişki ve maksimum entropi tahmin edicileri

8. Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 25 May 2007

Ridge Regresyon Teorisinde 1970-2001 Arasındaki Gelişmeler

V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Adana, Turkey, 20 - 22 September 2001

Ailelerin Evde ve Ev Dışında Gıda Tüketimlerinin Switching Regresyon Yöntemi ile Belirlenmesi

İstatistik Araştırma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 November 2000, pp.26-34

Long-Run Growth and PhysicalCapital-Human Capital Concentration

ERC/METU International Conference on Economics, Ankara, Turkey, 9 - 12 September 1998, pp.1-17

Books & Book Chapters

Kümeler

in: Matematik, Çabuk, A., Yılmaz, C., Editor, Lisans Yayıncılık, Adana, pp.1-30, 2011