Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme/Finansman, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  AB Entegrasyon Sürecinde Üye ve Aday Ülkelerin Bankacılık Sitemlerinin Finansal Analizi: Yakınsama Açısından Bir Değerlendirme

  Cukurova University, İibf, İşletme/Finansman

 • 2000 Postgraduate

  Türkiye'de Mevduat Bankalarında Etkinliğin Değerlendirilmesi

  Cukurova University, İibf, İşletme/Finansman

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English