Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan

Güney Mimarlık, no.19, pp.42-44, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mimari Geleneğin Sürekliliği: Adana Ulucamisi Örneği

Güney Mimarlık, no.13, pp.60-63, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

?Ulucami Külliyesi İçinde Ramazanoğlu Konağı: Yeniden İşlevlendirme?

Güney Mimarlık / Mimarlar Odası Adana Şubesi, no.3, pp.57-61, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Adana'da Roma Dönemi Köprüsü: Taşköprü

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.305-322, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

16. Yüzyılda Osmanlı Külliyeleri

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.333-344, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Kültürünü Sürekliliğini Mimari Eserler Üzerinden Okumak

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Yerelden Küresel Türkiye- Türk Dünyası İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını, İstanbul, Turkey, 6 - 07 January 2018, pp.86

İran?da Büyük Selçuklu Mimarlığına Genel Bakış

Tarih, Edebiyat ve Siyasetiyle Dünden Bugüne İran Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 December 2017, pp.150-164

Piri Paşa?nın İmar Hizmetleri: Vakfiyesine Göre Piri Paşa?nın Mimari Eserleri

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu- III, Adana, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.541-565

Oğuzların Üçok Damgalı Mezarlığı

I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2015, pp.54

Türk Mimarlık Kültürünün Sürekliliği

Kaşgar'dan Endülüs'e Türk-İslam Şehirleri Sakarya Şehrengizi, Sakarya, Turkey, 25 - 29 October 2013, pp.431-447

İpek Yolu'nda Türk Mimarisi

Uluslararası İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2013, pp.496-509

Adana'daki Orta Asya Mimarlık Geleneği Üzerine Bir Gözlem: Adana Ulucamisinde Orta Asya Mimari Geleneğinin Yansımaları

Türk Dünyası Mimarlık Ve Şehircilik Kurultayı Kimlikli ve Kişilikli Şehirler, Trabzon, Turkey, 15 - 18 October 2012, vol.1, pp.333-342

Tarsus?un Kalbinde: Tarihi Tarsus Camilerine Bakış

Türk İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus, Mersin, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.318-342

Semerkant?taki Mimarlık Şaheserleri

Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı, Astana, Kazakhstan, 10 - 14 May 2010, vol.1, no.1, pp.327-340

Adana?da Kentsel Sorun Olarak Kimliksizleşme

TMMOB Adana Kent Sorunları Sempozyumu, Adana, Turkey, 9 - 10 October 2008, pp.273-277

Üsküdar?da Muallem Bostaniyan (Selimiye) Kışlası (1800-1809)

IV. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2006, pp.390-402

Tahtakale ve Rüstem Paşa Camii

, I.Uluslararası Eminönü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 August 2006, vol.1, no.1, pp.188-199

Adana Ulucamii?nde Görülen Orta Asya Mimari Geleneğinin İzleri

, I. Ceyhan Sempozyumu Ceyhun?dan Ceyhan?a, Adana, Turkey, 15 April - 17 May 2006, pp.275-277

Üsküdar?da Kumaşçılık: Selimiye Sandalcı (İpekli Dokuma) Hanları

II. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 March - 14 April 2004, pp.74-77

Nizam-ı Cedid?in Kentsel Ölçekteki Simgesi: Üsküdar Selimiye Yerleşim Alanı

II. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 March 2004, vol.1, pp.69-73

Zodçestvo i Smısl Prikladnogo İskusstva Mimar Sinana -Mimar Sinan?ın Mimarlığı ve Süsleme Anlayışı-

Bilim Sahasında Halıkaralık Katınastar Men Sırtkı Baylanıstı Nıgaytu? Attı Gılımi- Praktikalık Konferençiyanıng (Kazakistan Cumhuriyetinin 10. bağımsızlık yıldönümü kutlamaları nedeniyle, Çimkent, Kazakhstan, 1 - 03 April 2001, vol.1, pp.79-81

Hoca Ahmet Yesevi Külliyesi

Türkistan Kalasınıng 1500 Jıldıgına Armagan Köşpeliler Medenyeti Men Ulı Jibek Jolı: Gasırlar Suhbatı, Chimkent, Kazakhstan, 1 - 05 May 2000, vol.1, pp.26-31

Books & Book Chapters

İpek Yolu Zenginliğinin Mimaride Yansıması: Özbekistan'da İpek Yolu Mimarisi

in: İpek Yolu, Taşağıl, A., Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, pp.201-228, 2015

Adanada Tarih- Tarihte Adana

Etik (2. Basım), İstanbul, 2012

Özbekistan

in: Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Abideleri, Demirci, İ.; Terzioğlu, İ, Editor, Türk Dünyası Mühendisler Ve Mimarlar Birliği, Ankara, pp.141-230, 2012

Orta Asya

in: Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Abideleri, Demirci, İ.; Terzioğlu, İ., Editor, Türk Dünyası Mühendisler Ve Mimarlar Birliği, Ankara, pp.107-118, 2012

Kırgızistan, Talas-Manas

in: Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Abideleri, Demirci, İ.; Terzioğlu, İ, Editor, Türk Dünyası Mühendisler Ve Mimarlar Birliği, Ankara, pp.233-235, 2012

Kazakistan

in: Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Abideleri, Demirci, İ.; Terzioğlu, İ, Editor, Türk Dünyası Mühendisler Ve Mimarlar Birliği, Ankara, pp.119-140, 2012

Nizam'ı Cedid Kenti: Selimiye / Selimiye as a Town of Nizam-i Cedid

in: III. Selim İki Asrın Dönemecinde İstanbul/İstanbul at a Turing Point Between Two Centuries, Yılmaz, C., Editor, Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, İstanbul, pp.123-140, 2010

Selimiye Kışlası

in: 1inci Ordu Komutanlığı Tarihçesi, Ekici, C., Editor, 1İnci Ordu Komutanlığı Ve Tc. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, pp.338-354, 2009

Adana?da Tarih- Tarihte Adana

Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2006

Adana?da Türk Devrinde İnşa Edilen Konut-Dışı Yapılara Kısa Bir Bakış

in: Adana Kentsel Kültür Envanteri 2006, 5. G.Ramazanoğlu, İ.Durukan, F.Karaman, D.Saban, O.Erman, D.Baş Yanarateş, Editor, Adana, Tc Adana Valiliği, Adana, pp.32-38, 2006

Mimar Sinan?da Tezyin Felsefesi

in: Ağırnsalı Sinan, Subaşı, M. , Editor, Ağırnas Belediyesi, Kayseri, pp.191-196, 2004

Orta Asya'da Türk Mimarisi

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998

Orta Asya’da Türk Mimarîsi

Kültür Bakanlığı, Ankara, 1998

Mimar Sinan'da Tezyinat Anlayışı

Kültür Bakanlığı Yayınları (12.000 Adet), Ankara, 1996

Episodes in the Encyclopedia

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.434-436, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.436-437, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.127-130, 2002

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı,, pp.222-223, 2001

Other Publications