Education Information

Education Information

  • 2005 - 2009 Expertise In Medicine

    Cukurova University, Tıp Fakültesi, Biyokimya, Turkey

Dissertations

  • 2009 Expertise In Medicine

    Klinik Laboratuvarda Kalite Yönetimi: altı Sigma Protokolünün Uygulanması

    Cukurova University, Tıp Fakültesi, Biyokimya

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English