Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çalışanların Dönüşümcü Liderlik Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

2. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.505-512

Yöresel Gıda Ürünlerinin Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Pozantı Örneği

VI. ULUSAL II. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 14 - 15 April 2017

Kültürel Miras ve Tahmis Kahvesi

VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 14 - 15 April 2017

Gastronomi Turizmi Kapsamında Yöresel Gıda Ürünlerinin Değerlendirilmesi: Pozantı Ornegi

VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 14 - 15 April 2017, pp.689-697

Gastronomi Turizmi Kapsamında Yöresel Gıda Ürünlerinin Değerlendirilmesi:Pozantı Örneği

VI. ULUSAL II. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Gaziantep, Turkey, 14 - 15 April 2017, pp.689-698

Kültürel Miras Kapsamında "Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvesi"nin Değerlendirilmesi: Bir Historan Örneği

VI. ULUSAL II. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Gaziantep, Turkey, 14 - 15 April 2017, pp.481-498

BAŞARILI BİR GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ ?CİĞERCİ APO?

IX. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Hatay, Turkey, 17 April - 17 July 2015, pp.1-8

Books & Book Chapters

İKMEP Uyumlu Önbüro Hizmetleri

Murathan Yayınevi, Trabzon, 2012

Metrics

Publication

10