Education Information

Education Information

 • 2015 - 2021 Doctorate

  Mersin University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Dönüşümcü liderlik davranışları ile örgütsel bağlılık ilişkisinde örgüt kültürünün rolü: Zincir otel işletmelerinde bir araştırma

  Mersin University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2009 Postgraduate

  İşgören Motivasyonu İle İş Doyumu Arasındaki İlişki ? Kuşadası?ndaki Beş ve Dört Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma

  Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Turizm Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English