Education Information

Education Information

 • 2012 - Continues Doctorate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

 • 2006 - 2010 Postgraduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2010 Postgraduate

  Üslûbî Anlatım ve Takdim - Tehir Üslûbunun Kur'an-ı Kerim'deki Kullanımı

  Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Belagatı Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

 • C1 Advanced Arabic