Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Ekonomisi Ve Planlaması, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Mersin University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Yönetimi Teftişi Ekonomisi Ve Planlaması, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Yükseköğretimde Okul Terkinin Değerlendirilmesi

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri , Eğitim Yönetimi

 • 2012 Postgraduate

  İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okula Yönelik Aidiyeti: Öğretmen-Öğrenci İlişkisi, Akran İlişkisi Ve Aile Katılımının Rolü

  Mersin University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Ekonomisi Ve Planlaması

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017COST TN1302: BESTPRAC Access to research data and its management

  Education Management and Planning , European Commission

 • 2017COST TN1302: BESTPRAC Commercialisation of Research Results in H2020

  Education Management and Planning , European Commission

 • 2017Ufuk 2020 Programı Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Odak Grup Eğitimi

  Education Management and Planning , TÜBİTAK

 • 2016Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Semineri

  Education Management and Planning , Türk Patent Enstitüsü

 • 2016H2020 KOBİ ARACI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

  Education Management and Planning , ODTÜ TEKNOKENT

 • 2016Horizon 2020 Intellectual Property Rights Training

  Education Management and Planning , TÜBİTAK

 • 2016COST TN1302:BESTPRAC Ethical Issues in H2020 Projects

  Education Management and Planning , European Commission

 • 2012Teacher Trainer Developmnet Course

  Education Management and Planning , British Council

 • 2012Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Eğitimi

  Education Management and Planning , Ankara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Merkezi

 • 2011Intercultural Integration, Team Management, Management of Social Projects

  Education Management and Planning , European Commissioın

 • 2011Raising Awareness about discrimination by using NFE Methods

  Education Management and Planning , European Commission

 • 2011The Power of Non-Formal Education Training

  Education Management and Planning , European Commission