Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1948 Arap-İsrail Savaşlarinin Türk Basinina Yansimalari

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018

Adana Yerel Basınına Göre Antep Milli Mücadelesi ve Antep’xxin Kurtuluşu

Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu Milli Mücadele Döneminde Gaziantep, 25 - 27 December 2017

Darülfünun’un Romanya Ziyareti

UBTAS Ululararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 27 - 30 September 2017

1925’te Yayınlanan Bir Rapora Göre Cebel-i Bereket(Osmaniye) Vilayeti

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, BALIKESİR/BANDIRMA, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.504-505

19. yüzyılda çukurova Yörüklerinin Maraş ile irtibatları Hakkında Bazı Tesbitler

Resscongress 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 November 2017

Osmanlı-Romanya İlişkilerinde Dobruca Muhacirlerinin Emlakı Meselesi

Canik Sempozyumu VII Geçmişten Günümüze Göç, 17 - 19 February 2017

Çukurova’da Kayıp Bir Giritli Muhacir Köyü Şarkiyye

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GİRİT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 16 - 18 October 2015

KENDİ ÖZEL ARŞİVİNE GÖRE YAYCIOĞLU İBRAHİM AĞA VE DOĞU ÇUKUROVA KUVAY İ MİLLİYESİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2015, vol.4, pp.53-68

DADALOĞLU ŞİİRLERİNDE TARİHSEL GERÇEKLİK

MULTIDISCIPLINARY İNRENATİONAL SYMPOSIUM OF MADİTERRANEAN CIVILIZATIONS, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2016, pp.3

ADANA MINTIKASI MAARİF MECMUASINDA RAMAZANOĞULLARI

RAMAZANOĞULLARI SEMPOZYUMU, 12 - 13 November 2016

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

TÜRKLER ANSİKLOPEDİSİ CİLT 13

YENİ TÜRKİYE YAYINLARI, pp.907-923, 2002

Metrics

Publication

20
UN Sustainable Development Goals