Education Information

Education Information

 • 1996 - 1999 Post Doctorate of Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji/ Temel İmmünoloji, Turkey

 • 1991 - 1996 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Mikrobiyoloji, Turkey

Dissertations

 • 1999 Post Doctorate of Medicine

  Mide ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Serum İnterlökin-4 Seviyelerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, 1999. Sustainable Development

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 1996 Expertise In Medicine

  Orak Hücre Anemililerde H.influenzae tip b ve S. pneumoniae kapsül polisakkarit antijenlerine karşı aşı ile uyarılan immün cevabın araştırılması.Çukurova Üniversitesi, 1996. Sustainable Development

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English