Prof. FİKRET DÜLGER


İktisadi ve İdari Bil. Fak., İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, International Economics

Metrics

Publication

74

Citation (WoS)

28

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

28

H-Index (Scopus)

2

Project

17

Thesis Advisory

10

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1993 - 1998

1993 - 1998

Doctorate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

1989 - 1993

1989 - 1993

Postgraduate

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

1983 - 1988

1983 - 1988

Undergraduate

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, Turkey

Dissertations

1998

1998

Doctorate

İhracat Gelirlerinde İstikrarsızlıklar ve Büyüme Türkiye Deneyimi

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

1993

1993

Postgraduate

Türkiye?de Dış Ticaret Gelir Etkisinin Hesaplanması

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

International Economics

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Cukurova University, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2009 - 2014

2009 - 2014

Associate Professor

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

1999 - 2009

1999 - 2009

Assistant Professor

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

1991 - 1998

1991 - 1998

Research Assistant

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2012 - 2017

2012 - 2017

Director Of Junior College

Cukurova University, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

2001 - 2003

2001 - 2003

Deputy Head of Department

Cukurova University, İibf, İktisat

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İktisat II

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Ekonomisi (II. Öğrt.)

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat(II. Öğrt.)

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İktisat

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat

Postgraduate

Postgraduate

Küreselleşme, Dış Ticaret ve Firma Stratejileri

Postgraduate

Postgraduate

Dünya Ticareti, Küreselleşme ve Avrupa Birliği

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası İktisat

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İktisat I

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İktisat I

Articles Published in Other Journals

2002

2002

Income Velocity of Money (M2): The case of Turkey, 1986-2000

DÜLGER F., CİN M. F.

ISE Review , vol.6, no.22, pp.35-50, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

1992

1992

Faiz ve Döviz Swap'ları Uygulaması

ÖNAL Y. B., Dülger F.

Hazine ve Dış Ticaret Dergisi , no.12, pp.50-67, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Çıktı Açığı-Enflasyon İlişkisi: 1982-2018 Dönemi Türkiye Örneği

BİÇER B., DÜLGER F.

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2018, 1 - 03 November 2018

2017

2017

Phillips Eğrisi Kapsamında Çıktı Açığı Para Politikası Ili?kisi: Türkiye Örneği

DÜLGER F., Biçer B.

3rd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2017), Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 07 December 2017, pp.1

2017

2017

Enerji Yoğunluğu Açısından Firma Heterojenliği

DÜLGER F., BURGAÇ ÇİL A.

3rd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2017), Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 07 December 2017, pp.1

2017

2017

Türkiye İmalat Sanayi Enerji Yoğunluğu ve Enerji Politikaları

DÜLGER F., BURGAÇ ÇİL A.

7th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE 2017), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.1 Sustainable Development

2017

2017

Dinamik Bir Esnek Kur Modeli Olan Portfolyo Yaklaşımı İle ABD Doları/TL Döviz Kuru Üzerine Bir Sınama

BURGAÇ ÇİL A., Çakmakoğlu A., DÜLGER F.

7th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE 2017), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.1

2017

2017

Enerji Yoğunluğu ve Verimlilik Arasındaki İlişkinin Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörleri İçin Tahmini

DÜLGER F., BURGAÇ ÇİL A.

II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.1

2017

2017

Firma Düzeyinde Verimlilik Büyümesinin Bileşenlerine Ayrıştırılması

BURGAÇ ÇİL A., DÜLGER F.

II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.1

2017

2017

Firmalarin İhracatı ve Finansal Kısıt: Türkiye İmalat Sanayi Üzerine bir Uygulama

BURGAÇ A., DÜLGER F.

V.Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.147

2017

2017

Türkiye İmalat Sanayinde Firma Bazında Enerji Yoğunluğu ve Toplam Faktör Verimliliği

DÜLGER F., BURGAÇ A.

V. Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.166

2016

2016

Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Firma Heterojenliği ve Firma Dinamikleri

BURGAÇ A., DÜLGER F.

International Congress Of Management Economy And Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.363

2016

2016

Türkiye İmalat Sanayinde İhracat Davranışları ve Firma Heterojenliği

BURGAÇ A., DÜLGER F.

5th International Conference on Economics, ICE-TEA, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.215

2016

2016

Toplam Faktör Verimliliği ve Firma Dinamikleri: Türkiye İmalat Sanayi için Bir Uygulama

BURGAÇ A., DÜLGER F.

5th International Conference on Economics, ICE-TEA, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.217

2016

2016

İstikrarlılık Ve Eşbütünle?me Testleri İle Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması

BURGAÇ A., DÜLGER F.

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2016, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.369-384

2016

2016

İstikrarlılık ve Eşbütünleşme Testleri ile Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması

BURGAÇ A., DÜLGER F.

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016, 14 - 16 October 2016

2016

2016

Denge Döviz Kurunun Belirlenmesinde Portföy Dengesi Yaklaşımının Türkiye Ekonomisi için Sınanması

BURGAÇ A., Çakmakoğlu A., DÜLGER F.

nternational Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2016), İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2016, pp.36

2016

2016

Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleri ile Türkiye Ekonomisi için Sınanması

BURGAÇ A., DÜLGER F.

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2016), 24 - 26 August 2016

2016

2016

SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ HİPOTEZİNİN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİ İLE TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN SINANMASI

BURGAÇ A., DÜLGER F.

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2016, pp.41

2016

2016

Çok Kırılmalı Maki (2012) Eşbütünleşme Testi: Bir Katkı ve Düzeltme

BURGAÇ A., DÜLGER F.

17th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.118-120

2016

2016

Mikro Verilere Dayalı Toplam Faktör Verimliliği İmalat Sanayi ve Alt Sektörleri İçin Uygulama

BURGAÇ A., DÜLGER F.

1. Uluslararası Bilimsel Ara?tırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.183

2015

2015

TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY ESTIMATION FOR TURKISH MANUFACTURINGSECTOR

Çil A. B., DÜLGER F.

International Conference onSocial Sciences and EducationResearch, 29 - 31 October 2015

2014

2014

Uluslararası Outsourcingin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler

DÜLGER F., GENCER S.

TEK Uluslararası Ekonomi Konferansı, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2014, pp.278

2014

2014

Developments in the Intensity of Steel use in Turkey since 1955

DÜLGER F., GENCER S., BURGAÇ A.

Econworld 2014, Prag, Czech Republic, 3 - 05 September 2014, pp.97

2014

2014

Metal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması

DÜLGER F., GENCER S., BURGAÇ A.

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üsküp, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.830-839

2014

2014

Intensity of Metal (Steel) Use Hypothesis: A Test for Turkish Economy

DÜLGER F., GENCER S., BURGAÇ A.

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üsküp, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.830-839

2014

2014

Metal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması

DÜLGER F., GENCER S., BURGAÇ A.

International Conference on Eurasian Economies, Skopje, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.830-839

2014

2014

Metal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi Için Sınanması

DÜLGER F., GENCER S., BURGAÇ A.

International Conference on Eurasian Economies, Üsküp, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.830-839

2014

2014

Intenational Outsourcing: The Case of Turkey

GENCER S., DÜLGER F.

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.120

2014

2014

Metal (Çelik) Kullanim Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Sinanmasi

DÜLGER F., GENCER S., BURGAÇ A.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.153

2014

2014

INTERNATIONAL OUTSOURCING: THE CASE OF TURKEY

GENCER S., DÜLGER F.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.120

2014

2014

Metal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması

DÜLGER F., GENCER S., BURGAÇ A.

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.153

2014

2014

METAL (ÇELİK) KULLANIM YOĞUNLUĞU HİPOTEZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN SINANMASI

DÜLGER F., GENCER S., BURGAÇ A.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.153

2013

2013

Is Natural Resource-Rich Russia Suffering From Dutch Disease?

DÜLGER F., LOPCU K., BURGAÇ A., BALLI E.

Third International Conference on Economics, ICE-TEA, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.1-14

2012

2012

Is Natural Resource Rich-Russia Suffering From The Dutch Disease?

DÜLGER F., LOPCU K., BURGAÇ A., BALLI E.

International Conference on Eurasian Economies 2012, Almaty, Kazakhstan, 11 - 13 November 2012, pp.54-59

2012

2012

Is Natural Resource-Rich Russia Suffering From Dutch Disease?

DÜLGER F., LOPCU K., BURGAÇ A., BALLI E.

Third International Conference on Economics, ICE-TEA, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2012, pp.1-14

2012

2012

Is Natural Resource Rich-Russia Suffering from the Dutch Disease? Cointegration Analyses with Structural Break

Dülger F., LOPCU K., Burgaç A., Ballı E.

Türkiye Ekonomi Kurumu, Uluslararası Ekonomi Konferansı, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2012, pp.1-14

2012

2012

Is Natural Resource Rich-Russia Suffering from the Dutch Disease?

Dülger F., LOPCU K., Burgaç A., Ballı E.

International Conference on Eurasian Economies 2012, Almaty, Kazakhstan, 11 - 13 October 2012, pp.54-59

2012

2012

Can The Productivity Increases In The Distribution Sector Help To Explain The Tendency Of Turkish Lira To Appreciate?

DÜLGER F., LOPCU K., BURGAÇ A.

13th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.149

2012

2012

Dutch Disease: Is Natural Resource-Rich Russia Facing an Economic Problem?

DÜLGER F., BURGAÇ A., BALLI E.

13th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research, Fagamusta, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.148

2011

2011

Balassa Samuelson Hipotezi: Türkiye Ekonomisi için bir sınama

LOPCU K., BURGAÇ A., DÜLGER F.

12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.130

2007

2007

Trends, Cycles, and Volatility in Export Prices: The Case of Turkey

Balcılar M., DÜLGER F.

ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 September 2007, pp.1-25

Supported Projects

2019 - 2020

2019 - 2020

Dış Ticaret Teorilerinde Çekim Modelinin Yeri ve Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması

Project Supported by Higher Education Institutions

DÜLGER F. (Executive), DEMİRAY O. Ç.

2017 - 2019

2017 - 2019

Enerji Yoğunluğu ve Firma Karakteristik Özellikleri

Project Supported by Higher Education Institutions

DÜLGER F. (Executive), BURGAÇ ÇİL A.

2017 - 2017

2017 - 2017

TÜRKİYE İMALAT SANAYİ ENERJİ YOĞUNLUĞU VE ENERJİ POLİTİKALARISustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

DÜLGER F. (Executive), BURGAÇ A.

2016 - 2017

2016 - 2017

Philips Eğrisi Kapsamında Para Politikası Stratejileri ve Çıktı Açığı Türkiye Örneği

Project Supported by Higher Education Institutions

DÜLGER F. (Executive), Biçer B.

2015 - 2017

2015 - 2017

Dış Ticaret Teorisinde Heterojenlik ve Finansal Kısıtlar

Project Supported by Higher Education Institutions

DÜLGER F. (Executive), BURGAÇ A.

2015 - 2015

2015 - 2015

TÜRKİYE İMALAT SANAYİ TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ TAHMİNİ

Project Supported by Higher Education Institutions

DÜLGER F. (Executive), BURGAÇ A.

2014 - 2015

2014 - 2015

Metal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması

Project Supported by Higher Education Institutions

DÜLGER F. (Executive), GENCER S., BURGAÇ A.

2013 - 2015

2013 - 2015

Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (1 Adet)

Project Supported by Higher Education Institutions

DÜLGER F. (Executive), BURGAÇ A., LOPCU K.

2011 - 2015

2011 - 2015

Dış Ticaret Teorileri Bağlamında Outsourcing ve Türkiye Uygulamaları

Project Supported by Higher Education Institutions

DÜLGER F. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2012 - Continues

2012 - Continues

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

April 2015

April 2015

Applied Economics (SSCI)

Journal Indexed in SSCI

June 2014

June 2014

Applied Economics (SSCI)

Journal Indexed in SSCI

March 2014

March 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi

National Scientific Refreed Journal

January 2014

January 2014

Empirical Economics (SSCI)

Journal Indexed in SSCI

March 2012

March 2012

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstütü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2011

November 2011

İşletme ve Ekonomi araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Awards

October 2017

October 2017

En İyi Bildiri Ödülü

7th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE 2017)

February 1995

February 1995

1995 Ekonomi Ödülleri

Milliyet Gazetesi

February 1993

February 1993

1993 Ekonomi Ödülleri

Milliyet Gazetesi

February 1993

February 1993

En iyi Yüksek Lisans Tezi

Türkiye Ekonomi KurumuCongress and Symposium Activities

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

7th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE 2017)

Attendee

Antalya-Turkey

01 June 2017 - 01 June 2017

01 June 2017 - 01 June 2017

17th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research

Attendee

Sivas-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

V. Anadolu International Conference in Economics

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

Türkiye Ekonomi Kurumu Beşinci Uluslararası Ekonomi Konferansı

Attendee

Muğla-Turkey

01 August 2016 - 01 August 2016

01 August 2016 - 01 August 2016

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2016),

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

International Conference on Social Sciences and Education Research

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

Türkiye Ekonomi Kurumu Dördüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı

Attendee

Antalya-Turkey

Scholarships

1996 - Continues

1996 - Continues

Araştırma Bursu

Special Institutions and Organizations

Citations

Total Citations (WOS): 28

h-index (WOS): 2