Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Associate Professor

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji

 • 2014 - 2018 Assistant Professor

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji

Non Academic Experience

 • 2013 - Continues Yardımcı Doçent Doktor

  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

 • 2014 - 2014 Gözlemci Öğretim Üyesi

  Deparmant of Pediatric Cardiology, Leuven University, Leuven, Belgium

 • 2008 - 2013 Doktor, Yandal Araştırma Görevlisi

  İSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • 2003 - 2013 Uzman Doktor

  ELAZIĞ İLİ KOVANCILAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

 • 1998 - 2013 Doktor, Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

 • 2006 - 2008 Uzman Doktor

  ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • 1997 - 1998 Pratisyen Doktor

  Şanlıurfa Milli Eğitim Sağlık Merkezi