Education Information

Education Information

  • 2004 - 2010 Doctorate

    Ankara University, Tıp Fakültesi, Biyofizik, Turkey

Dissertations

  • 2010 Doctorate

    FARKLI KÜLTÜR HÜCRELERİNDE AGONİST UYARIMI İLE OLUSAN KALSİYUM SALINIMININ İLERİ YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

    Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik

Foreign Languages

  • C1 Advanced English