Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kuriki Höyük Batman Kazısında Ortaya Çıkartılan Silonun Arkeobotaniksel Yönden Değerlendirilmesi

35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı (29.Arkeometri Sonuçları Toplantısı), Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013, pp.107-114

Tatarlı Höyük (Ceyhan/Adana)Kazısı Hellenistik Dönem Tabakalarına Ait Arkeobotaniksel Bulgular

35.Uluslararası Kazı,Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 2 - 06 June 2014, vol.1, pp.99-106

KURİKİ HÖYÜK (BATMAN) KAZISINDA ORTAYA ÇIKARILAN SİLONUN ARKEOBOTANİKSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013, pp.107-114

Tatarlı Höyük (Ceyhan/Adana) Kazısı Hellenistik Dönem Tabakalarına Ait Arkeobotaniksel Bulgular

35. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 21 - 31 May 2013, vol.1, pp.99-106

Metrics

Publication

11