Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

DERLEME SÖZLÜĞÜ NDEKİ GİZLİ DİL VERİLERİ ÜZERİNE

Turkish Studies, vol.7, pp.565-578, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ ATLASI İÇİN YENİ BİR ÖN ÇALIŞMA: GİBİ EDATI VE YAN BİÇİMLERİ

International Journal of Language Academy, vol.5, no.19, pp.93-114, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of the Field of Listening Watching of Goals and Objectives Dimension in Turkish Language Teaching Curriculum According to Teachers Views

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, vol.22, no.2, pp.231250, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Türkçe Dersi Öğretim Programı Ölçme Değerlendirme Ögesi Hakkında Öğretmen Görüşleri

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.3, no.37, pp.92-107, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Türkçe dersi öğretim programının ölçme değerlendirme ögesi hakkında öğretmen görüşleri

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.37, pp.92-107, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Anadolu Ağızlarında Sınırlama Gösteren Yapılar

Türk Dilleri Araştırmaları, vol.19, pp.185-221, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Güney Ağızlarında Geniş Zaman Ekleri

Türk Dilleri Araştırmaları, vol.16, pp.125-139, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Türkçesinin Ağızları ve Etnik Yapı: Çukurova Ağızları Örneği

Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.4, pp.136-153, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Kubaşık Öğrenme Yönteminin Türk Dili Derslerine İlişkin Tutumlar ve Akademik Başarıya Etkisi

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.2, no.14, pp.118-129, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Suriye Bayırbucak Ağzı Üzerine Gözlemler

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, 13 - 16 November 2017

İnternette Türkçe Kullanımı

Türk Dili Çalıştayı, Afyonkarahisar, Turkey, 19 - 21 October 2017

Türkiye Türkçesi Ağız Atlası İçin Yeni Bir Ön Çalışma: Gibi Edatı ve Yan Biçimleri

VIII. Ulusulararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 22 - 26 May 2017

Suriye Bayırbucak Türkçesinde {-(y)Xk} Biçimbirimi

18th International Conference on Turkish Linguistics, 24 - 26 February 2017

Yahya Kemal Şiirinin Ritimli Dili: Musiki ve Derûni Ahenk

Second International Symposium On Language Education and Teaching, 25 May 2016

Türkiye Türkçesi ve Ağızlarında Devrik Dizim Üzerine

Prof.Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı, Turkey, 23 - 25 October 2014, pp.240-257

Çayhan Ereğli Konya Ağzı Üzerine Gözlemler

V.I Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 25 October 2008, vol.4

Ereğli Bekdik Türkmenleri Ağzı Üzerine

III. Uluslararası Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Sakarya, Turkey, 30 September - 01 October 2010

İnternette Söyleşi Chat Dili

IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı , Ankara, Turkey, 25 - 29 September 2000

The Process of Word Derivation in the Secret Language of Abdal

The 13th International Conference on Turkish Linguistics, Uppsala, Sweden, 16 - 20 August 2006

Silifke Abdallarının Gizli Dili Üzerine 09 15 Nisan April 2006 EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 1st International Turkish World Culture Congress, İzmir, Turkey, 9 - 15 April 2006

Çukurova Ağızlarında Ünlü Göçüşmesi

3.UluslararasıÇukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler, Adana, Turkey, 30 November - 02 December 1998, pp.657-663

Books & Book Chapters

I.6. Hırvatistanlı Türkologlar Ekrem Çuşeviç

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları -Dilciler-, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.485-490, 2019

Teber Dili

in: Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, Naskali, Emine Gürsoy Şahin, Erdal, Editor, Picus, İstanbul, pp.52-74, 2008

-(y)XşXn Zarf-fiili Üzerine

in: Turkology in Turkey: Selected Papers, László Károly, Editor, Studia Uralo-Altaica, Szeged, pp.505-520, 2007

İnternette Türkçe Kullanımı Sorunları

in: Türkçenin Çağdaş Sorunları, Gürer Gülsevin, Erdoğan Boz, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.359-378, 2006

Anatoria nanbu no Abdal (Teber) ni kansuru tyoosa-hookoku [A Report on the vocabulary of Abdal (Teber) in Sothern Anatolia,]

in: Tyuruku-kei syo-gengo ni okeru sessyoku to henyoo nomekanizumu: tyoosa hookoku [Mechanism of contact and change in Turkic languages:research reports], Hayasi T., Umetani H., Editor, University Of Tokyo Department Of Linguistics, Tokyo, pp.127-135, 2004