Education Information

Education Information

 • 2007 - 2015 Doctorate

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Cukurova University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi (Voleybol), Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  VOLEYBOL SPORUNDA 2008 YILINDA FİLE TEMAS KURALINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN OYUN VE OYUNCULAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN NİCEL VE NİTEL ANALİZİ

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı

 • 2007 Postgraduate

  16-22 YAŞ BAYAN VOLEYBOL OYUNCULARINDA HİPERMOBİLİTE VE BAZI ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER İLE YARALANMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English