Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kurala Dayalı ve İhtiyari Para Politikası Tartışmaları Kapsamında Türkiye Ekonomisi İçin Taylor Kuralının Analizi

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 11 June - 13 July 2019, pp.1-11

Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Seçilmiş Ülkeler İçin Ampirik Bir Analiz

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 11 - 13 June 2019, pp.1-11

Linder Hipotezinin Geçerliliğinin Çekim Modeli ile Test Edilmesi: Türkiye ve Seçilmiş Geçiş Ekonomileri

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 11 - 13 June 2019, pp.1-11

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMİN FİYATLARA GEÇİŞ ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEĞİ

Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2018, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, no.4453623, pp.1-13

Gelişmekte Olan Ülkeler ve Lucas Paradoksu: Seçilmiş Ülkeler İçin Ampirik Bir Araştırma

International Congres on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2018), Niğde, Turkey, 26 October - 29 January 2018, no.4453576, pp.1-10

Türkiye?de Bankacılık Sektöründe Etkin Piyasa Hipotezi Geçerli Midir?

International Congres on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2018), Niğde, Turkey, 26 - 29 October 2018, no.4453538, pp.1

Taylor Kuralı Kapsamında Merkez Bankası Politika Faiz Oranlarının Belirlenmesi Stokastik Trend Yaklaşımı.

Beşinci Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2016, Muğla, Turkey, 20 October 2016 - 22 October 0206, no.3015603, pp.1-10

Taylor Kuralı Kapsamında Merkez Bankası Politika Faiz Oranlarının Belirlenmesi Stokastik Trend Yaklaşımı.

Beşinci Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2016, Muğla, Turkey, 20 October 2016 - 22 October 0206, no.3015603, pp.1-10

Books & Book Chapters

Yükselen Piyasalar Ekonomisi (Ukrayna, Tayland, Malezya ve Peru)

in: Yükselen Piyasalar Ekonomisi, Mete M., Bozgeyik Y., Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-26, 2018

Metrics

Publication

20

Project

4
UN Sustainable Development Goals