Education Information

Education Information

  • 2011 - 2020 Doctorate

    Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

Dissertations

  • 2011 Postgraduate

    İstanbul (KB Türkiye) Geç Devoniyen Ostrakod biyostratigrafisi ve paleocografik özellikleri

    Cukurova University, Mühendislik-Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English