Education Information

Education Information

 • 1982 - 1988 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma, Turkey

 • 1975 - 1981 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Agriculture, Bitki Sağlığı, Turkey

Dissertations

 • 1988 Doctorate

  LİMON AĞAÇLARINDAKİ MİKROORGANİZMALAR ve UÇKURUTAN HASTALIĞI (Phoma tracheiphila Kanc. et Ghik.) ARASINDAKİ ANTAGONİSTİK İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma