Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 1997 - Continues Instructor

  Cukurova University, Kozan Meslek Yüksekokulu, Yerel Yönetimler

Managerial Experience

 • 2010 - Continues Head of Department

  Cukurova University, Kozan Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon

Courses

 • Associate Degree Mahalli idareler II

 • Associate Degree halkla ilişkiler

 • Associate Degree yerel kamu hizmetleri

 • Associate Degree Meslek Etiği

 • Associate Degree toplantı yönetimi

 • Associate Degree örgütsel davranış

 • Associate Degree insan kaynakları yönetimi

 • Associate Degree kamu yönetimi

 • Associate Degree kentleşme ve çevre sorunları

 • Associate Degree mahalli idareler I

 • Associate Degree yönetim bilimi

 • Associate Degree müşteri ilişkileri yönetimi

 • Associate Degree büro yönetimi ve yazışma teknikleri

 • Associate Degree kamu ve özel kesim yapısı

 • Associate Degree işletme yönetimi I

 • Associate Degree büro yönetimi