Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Comparison of Bearing Capacity of Piled Raft Foundations Consisting of Different Number of Piles under Static and Repetitive Loads

International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering, vol.4, no.3, pp.39-42, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Killi Zeminlerde Permeabilite ve Efektif Gerilmenin Kompaksiyon Enerjisine Bağlı Olarak Değişimi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.32, no.3, pp.197-204, 2017 (National Refreed University Journal)

Haç Gediği Heyalanının (Karaisalı/Adana) Ağaç Halkaları Yöntemiyle Analizi

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.27, no.1, pp.130-141, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Behaviour of Piled Raft Foundations at Different Configurations Under Static and Repetitive Loads

II. International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering, 29 - 30 June 2018

Handere Kilinin Yükleme Hızlarına Serbest Basınç Dayanımı Değişimi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 October 2017

Kışlaköy Açık İşletmesi Doğu Şevinin Probabilistik Duraylılık Analizi

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.108-119

Handere Kilinin Yükleme Hızına Bağlı Serbest Basınç Dayanımı Değişimi

International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 25 October - 27 November 2017, pp.153

Atatürk Barajı Kil Çekirdeğinde Kullanılan Malzemenin Dispersivite Özelliğinin Araştırılması

Ulusal Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.277-284

Geotechnical Investigation of the Road Slopes in Northern Adana City

70. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.558-559

Haç Gediği Heyelanının (Karaisalı/Adana) Dendrokronolojik Yöntemle Analizi

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.126-127