Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

DİYAFRAMIN DEĞERLENDİRMESİ

in: YOĞUN BAKIMDA SOLUNUM MONİTORİZASYONU, Fatma Yıldırım, Cenk Kıraklı, Editor, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, İstanbul, pp.95-100, 2023

Management of COVID-19 in intensive care unit

in: COVID-19 Turkey perspective, Yeşim Taşova,Mustafa Kemal Çelen, Editor, Hipokrat yayınevi, Ankara, pp.71-76, 2020 Sustainable Development

Monitoring lung aeration: lung ultrasound

in: European Respiratory Society Practical Handbook of Invasive Mechanical Ventilation, Leo Heunks, Marcus Schultz, Editor, European Respiratory Society, pp.136-147, 2019

Havayolu yönetimi CPR ve Gebelik

in: Gebelik ve Akciğer Hastalıkları, Arzu Yorgancıoğlu, Füsun Topçu, Birsen Ocaklı, Editor, Türk Toraks Derneği Toraks Kitapları, Ankara, pp.335-347, 2019

NON INVASIVE MECHANICAL VENTILATION IN ACUTE EXACERBATIONS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: Key determinants of early and late failure

in: Noninvasive Mechanical Ventilation Theory Equipment and Clinical Applications, Antonio M. Esquinas, Editor, springer, pp.249-257, 2016

NIMV in acute exacerbations of COPD: Key determinants od early and late failure

in: Noninvasive mechanical ventilation, Esquinas AM, Editor, Springer, Londrina, pp.249-259, 2016

Kor Pulmonale

in: Solunum sistemi ve hastalıkları temel başvuru kitabı, Özlü T, Metintaş M, Karadağ R, Kaya A., Editor, iSTANBUL MEDİKAL YAYINCILIK, pp.1259-1278, 2016

GEBELİKTE VE POSTPARTUM DÖNEMDE SOLUNUM YETMEZLİĞİ

in: GEBELİKTE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI, URSAVAŞ, AHMET, Editor, MEDYAY, 2015

Kardiyopulmoner resusitasyonda son gelişmeler

in: Göğüs Hastalıklarında Son Gelişmeler, Kocabaş A., Editor, Akademisyen Tıp Yayınevi, Ankara, pp.283-296, 2014

İdiopatik pulmoner fibrozis güncel tanı ve tedavisi

in: Göğüs Hastalıklarında Son Gelişmeler, Kocabaş A., Editor, Akademisyen Tıp Yayınevi, Ankara, pp.247-255, 2014

Alt solunum yolu infeksiyonlarında semptomatik tedavi.

in: Güncel Bilgiler Işığında Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Tedavisi, Dilek Arman, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, 2009

Metrics

Publication

115

Citation (WoS)

722

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

953

H-Index (Scopus)

14

Project

9

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals