Education Information

Education Information

 • 1984 - 1998 Undergraduate

  Cukurova University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

 • 1993 - 1997 Doctorate

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Anatomi, Turkey

 • 1989 - 1993 Postgraduate

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Anatomi, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  DOPİNG AMAÇLI KULLANILAN ANABOLİK STEROİDLERİN TESTİS İNCE YAPISI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ELEKTRON MİKROSKOBU İLE İNCELENMESİ

  Cukurova University, Temel Tıp Bilimleri, Anatomi

 • 1993 Postgraduate

  Deneysel olarak uyarılmış serbest radikallerin deri hücresi zar sistemlerinin ultrastrüktürel yapısına etkileri

  Cukurova University, Temel Tıp Bilimleri, Anatomi