Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YÖNETİM MUHASEBESİ AÇISINDAN MÜŞTERİ MUHASEBESİ VE İŞLETME KARLILIĞINA ETKİSİ

3. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 31 October - 02 November 2019, pp.449-450

Artificial Intelligence in Accounting

Business and Organization Research Izmir(International Conference), İzmir, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.392

Carbon (Greenhouse) Cost Accounting and Its Importance

Business & Organization Research (BOR) Conference, Karabük, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.303

Lean Manufacturing and Lean Accounting

20th EBES CONFERENCE, Viyana, Austria, 28 - 30 September 2016, pp.111

Süreç Katkı Muhasebesi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.179

ÜRÜN KARMASI KARARLARINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ VE KISITLAR TEORİSİ ENTEGRASYONU VE BİR UYGULAMA

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.321-322

Integration of Activity Based Costing And Theory Of Constraints in Product Mix Decisions And An Application

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.321-322

Integration of ABC and TOC in Product Mix Decisions and an Application

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015

Throughput Accounting and Application in a Production Company

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015

Konaklama İşletmelerinde Kalite Maliyetleri Bir Otel İşletmesinde Uygulama

14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 5 - 08 December 2013, pp.1074-1087

Books & Book Chapters

AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBESİNİN ROLÜ

in: AİLE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE, FİNANS ve DENETİM, Dr. Öğr. Üyesi Osman YILMAZ, Prof. Dr. Selçuk BALI, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.1-17, 2020

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNİN MALİYETLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: GÜNCEL MUHASEBE ÇALIŞMALARI, ÇÜRÜK TURGUT, Editor, AKADEMİSYEN YAYIN EVİ, Ankara, pp.33-47, 2020

Metrics

Publication

38

Project

7
UN Sustainable Development Goals