Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 1992 - 1997 Undergraduate

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakükltesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  OPTİMAL ÜRÜN KARMASI BELİRLEMEDE FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ VE KISITLAR TEORİSİ ENTEGRASYONU

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2000 Postgraduate

  kısıtlar teorisi ve yönetim muhasebesi açısından değerlendirilmesi:bir sanayi işletmesinde uygulama

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme