Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Lecturer PhD

  Cukurova University, Karaisalı Meslek Yüksekokulu, Seracılık Programı

 • 2011 - 2012 Assistant Professor

  Cankiri Karatekin University, Kızılırmak Vocatıonal School, Organik Tarım Programı

 • 2010 - 2011 Lecturer PhD

  Cankiri Karatekin University, Kızılırmak Vocatıonal School, Organik Tarım Programı

 • 2001 - 2010 Research Assistant

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Non Academic Experience

 • 2011 - Continues Yard. Doç. Dr.

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Kızılırmak Meslek Yüksekokulu

 • 2010 - Continues Öğretim Görevlisi

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Kızılırmak Meslek yüksekokulu

 • 2001 - 2010 Araştırma Görevlisi

  Çukurova Üniversitesi