Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilimdalı, Turkey

 • 2000 - 2004 Postgraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Aşağı Seyhan Ovasında Buğday ve Mısır Üretim Alanlarında Azot Bütçesine İlişkin Girdi ve Çıktıların İrdelenmesi

  Cukurova University, Toprak Bölümü, Toprak

 • 2004 Postgraduate

  Buğday Bitkisinde Artan Dozlarda Topraktan ve Yapraktan Uygulanan Azotun Tane Verimi ve Protein İçeriğine Etkisi

  Cukurova University, Toprak Bölümü, Toprak

Foreign Languages

 • C1 Advanced English