Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kötülük Problemi, İman ve Şüphe

Ruh Sağlığı ve Din Uluslararası İlahiyat Disiplinleri Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 09 September 2022, pp.35

Augustine'de İman ve Bilgi

Çukurova 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 27 April 2019, pp.258

Montaigne'de Şüphecilik ve İman

Çukurova 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 27 April 2019, vol.1, pp.256

Genetik Uygulamalarda Ahlaki Tartışmalar

Modern Çağda Ahlak Sempozyumu, Konya, Turkey, 7 - 08 May 2010, pp.457-465

Metrics

Publication

6