Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Health Scıences, Cerrahi (Vet), Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Tavşanlarda İntestinal Doku İyileşmesi ve Postoperatif İntraabdominal Adezyonlar Üzerine Levamizol ve Siklosporin?in Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak Araştırılması.

  Selcuk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi (Vet)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English