Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

DMA ve DMU: Dijital Pazarlar İçin İki Ayrı Sektör Odaklı Düzenleme Taslağı Benzerlikleri, Farkları ve Pazar Rekabetine Etkileri

in: Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2022, Kerem Cem Sanlı,Dilan Alma,Deniz Tanlı, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.455-492, 2023

Bir Kanun Boşluğu Örneği: "TBK M.138 ve Sözleşmenin Yeniden Müzakeresi"

in: Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, Başak Baysal, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1-27, 2016