Education Information

Education Information

 • 2012 - 2015 Doctorate

  Cukurova University, Temel İslam Bilimleri, Tefsir, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  TEFSİRDE İSRÂİLİYYÂT'IN KAYNAK VE BİLGİ DEĞERİ

  Cukurova University, Temel İslam Bilimleri, Tefsir

 • 2009 Postgraduate

  Seâlibî'nin el-Cevâhirü'l-Hısân fî Tefsiri'l-Kur'ân Adlı Tefsirinde İsrâiliyyât

  Cukurova University, Temel İslam Bilimleri, Tefsir

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic

 • B1 Intermediate Hebraic

 • B2 Upper Intermediate English