Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Maternal near-miss

Academic Research International , vol.8, no.4, pp.12-17, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Normal doğum sırasında doğum ağrısı yönetiminde sanal gerçeklik uygulaması kullanımına yönelik bir literatür incelemesi

1. Uluslararası 1. Ulusal Dijital Dünya & Dijital Sağlık& Dijital Ebelik Kongresi, 19 - 21 October 2022

Ebelerin Emzirme Eğitimi ve Danışmanlığında Dijital Dönüşüm

1. Uluslararası 1. Ulusal Dijital Dünya & Dijital Sağlık & Dijital Ebelik Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 October 2022, vol.0, no.0 Sustainable Development

Dijital hikâye anlatımı yönteminin ebelik eğitiminde kullanımı üzerine derleme çalışması

1. Uluslararası 1. Ulusal Dijital Dünya & Dijital Sağlık & Dijital Ebelik Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 October 2022, vol.0, no.0 Sustainable Development

Doğum ağrısı yönetiminde sanal gerçeklik uygulaması kullanımına yönelik bir literatür incelemesi

1. Uluslararası 1. Ulusal Dijital Dünya& Dijital Sağlık& Dijital Ebelik Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 October 2022, vol.0, no.0 Sustainable Development

İnfertilite tedavisinde geleneksel ve tamamlayıcı uygulamalardan hacamat üzerine literatür incelemesi

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyum II: Üreme Sağlığı ve Sorunları , Ankara, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.63-64

İnfertilite Tedavisinde Hacamatın Kullanılması

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu II: Üreme Sağlığı Sorunları, 27 May 2022

Cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde fitoterapi uygulaması

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyum II: Üreme Sağlığı ve Sorunları , Ankara, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.74-75

Kupa tedavisinin primer dismenore üzerine etkisi var mı?

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyum II: Üreme Sağlığı ve Sorunları , Ankara, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.45-46

Ebelik mesleği iş doyum ölçeği geliştirilmesi üzerine karma desen çalışması

2. Uluslararası Anadolu Ebelik Kongresi, Eskişehir, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.35-36

Annelerin kişilik özelliklerinin emzirmeyi başlatma ve sürdürmesi ile ilişkisi: Bir literatür incelemesi

II. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi VII Ulusal Emzirme Haftası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.50-55

Kadınlar kolostrum hakkında ne biliyor? Türkiye’den nitel çalışma örneği

II. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi VII Ulusal Emzirme Haftası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.56-57

Meme kanseri sonrasında emzirme: emzirmenin uygulanabilirliği, güvenilirliği ve kadınların yaşadıkları zorluklar

II. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi VII Ulusal Emzirme Haftası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.45-49

Eş şiddetinin annelerin emzirme davranışına Etkisi

II. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi” VII Ulusal Emzirme Haftası Sempozyumu. , Ankara, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.56-59

Hipnoemzirme ve çözüm odaklı yaklaşımın annelerde emzirme motivasyonu ve yetersiz süt algısına etkisi

II. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi VII. Ulusal Emzirme Haftası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.35-36

Physical exercise during pregnancy: a literature review

International Aegean Health Areas Symposium`21 , İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2021, pp.16-17

The effect of oxytocin massage on breast milk release

International Aegean Health Areas Symposium`21 , İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2021, pp.19-20

The effect of yoga on pain levels in women with primary dysmenorrhea

International Aegean Health Areas Symposium`21 , İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2021, pp.18-19

Parental Attitudes and Beliefs about HPV Vaccine

5.International 6.National Midwifery Congres, 11 November 2021

GEBELİKTE CİNSELLİĞE İLİŞKİN YANLIŞ BİLGİ, TUTUM VE İNANÇLAR

5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, Turkey, 11 November 2021, pp.217-218

The effect of physical exercises on primary dysmenorrhea: a literature review

International Aegean Health Areas Symposium`21, İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2021, pp.15-16

COVID-19 Pandemisinde Kadınların Gebelik Planlama Nedenlerinin ve Düşüncelerinin İncelenmesi

4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, Turkey, 24 September 2021, pp.126-127

COVID-19 Pandemisinde Ebelik Bölümü Öğrencilerinin E-öğrenme Algısı

4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, Turkey, 24 September 2021, pp.130-131

E-learning Perceptions of Midwifery Students in the COVID-19 Pandemic

4.International 5.National Istanbul Midwifery Days Congress, 24 September 2021

Inaccurate knowledge, attitudes, and beliefs about sexuality during pregnancy

5. International 6. National Midwifery Congres, Ankara, Turkey, 11 - 14 November 2021, pp.79-80

Three generation ıntergenerational transfer of birth memories and its effect on third generation birth perception

5. International 6. National Midwifery Congres , Ankara, Turkey, 11 - 14 November 2021, pp.32-33

Parental attitudes towards childhood vaccines: health literacy and other related factors

5. International 6. National Midwifery Congres , Ankara, Turkey, 11 - 14 November 2021, pp.80-81

E-learning perceptions of midwifery students in the covıd-19 pandemic

4. International 5. National Istanbul Midwifery Days Congress , İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.28-29

Secondary traumatic stress: how resilient are midwives? what are the influencing factors

4. International 5. National Istanbul Midwifery Days Congress , İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.24-25

The effect of tele-education delivered to mothers during the covıd-19 pandemic on breastfeeding success and perceived breastfeeding self-efficacy

4. International 5. National Istanbul Midwifery Days Congress , İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.59-60

Sexual dysfunction in the postpartum period: ıts relationship with postpartum depression and some other factors

4. International 5. National Istanbul Midwifery Days Congress , İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.22-23

Sexual dysfunction in women during the covıd-19 pandemic: anxiety and related factors

4. International 5. National Istanbul Midwifery Days Congress , İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.23-24

Doğum sırasında rutin sentetik oksitosin uygulaması: emzirmeye zarar mı verir? Fayda mı sağlar?”

1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi, Ankara, Turkey, 18 June 2020 - 20 June 2021, pp.25-26

Ebe annelerin emzirme deneyimleri ve emzirme önündeki engelleri

1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi , Ankara, Turkey, 18 - 20 June 2021, pp.56-57

Gebelerde doğum öncesi anne-bebek bağlanmasının sosyo-demografik özelliklerle ilişkisinin incelenmesi

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 November 2019, pp.67-68

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan prematüre bebeklerin annelerinde müziğin ve oksitosin masajının süt salınımına etkisinin değerlendirilmesi

1. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, VI Ulusal Emzirme Haftası Sempozyumu, Amasya, Turkey, 30 September - 03 October 2019, pp.1-2

Postpartum dönemde cinsel fonksiyon bozukluğu prevalansı ve etki eden faktörler

II. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2017, pp.16-17

Dünya’ da ve Türkiye’ de Çocuk Sağlığı Düzeyi ve Ebenin Rolü

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.23-24

Üniversite öğrencilerinde menstrüasyon problemleri ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.98-99

Sağlam Çocuk İzlemi ve Ebenin Rolü

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.27-28

Çocuk ölüm nedenleri ve çocuk hastalıklarını önlemede ebenin rolü

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.22-23

Aşamadığımız engelimiz: Engelli cinselliği

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.24-25

Üniversite 1. ve 4. sınıf kız öğrencilerin menstrüasyon bilgilerinin, tutumlarının ve davranışlarının belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.95-96

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin asepsi yöntemleri konusundaki bilgi ve uygulamaları

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.45-46

Breastfeeding of the mothers having 0-1 year old babies and review of the factors affecting infant care

33rd UMEMPS Congress & the 13th Congress of Jordanian Pediatric Society, Amman, Jordan, 4 - 07 May 2011, pp.130-131

Nutrition, growth and development of the infants between 0-2 years old at Balcali Hospital of Cukurova University School of Medicine, Adana-Turkey

33rd UMEMPS Congress & the 13th Congress of Jordanian Pediatric Society, Amman, Jordan, 4 - 07 May 2011, pp.29-30

Adana Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin mesleki ve mezuniyet sonrası iş olanakları hakkındaki düşünceleri

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.576-577

LATCH emzirme tanılama ölçüm aracının kullanımıyla emzirmenin değerlendirilmesi ve etkileyen faktörler

VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 18 April 2010, pp.57-58

Books & Book Chapters

Amniyotik Sıvı Embolisi

in: KLİNİK OLGU EŞLİĞİNDE DOĞUM YÖNETİMİ, Dr. Öğr. Üyesi Hediye KARAKOÇ,Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BAŞKAYA, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.0-15, 2022

ANNE SÜTÜNÜN BİYOKİMYASI VE İMMÜNOLOJİK ÖNEMİ

in: ANNE SÜTÜ VE EMZİRME ÜZERİNE BİR REHBER Ebeler ve Hemşireler için, AKTAŞ REYHAN Feyza, DAĞLI Elif, Editor, Vize Yayıncılık, pp.41-51, 2022

PİLATES HAREKET/POZİSYON

in: SAĞLIK ALANINDA KULLANILAN GELENEKSEL TAMAMLAYICI VE NON FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER, Prof. Dr. Saadet YAZICI,Dr. Öğr. Üyesi Ayça ŞOLT KIRCA,Öğr. Gör. Dr. Nafiye DUTUCU, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.223-235, 2022 Sustainable Development

TARIHTEN GÜNÜMÜZE EBEVEYN ROLLERI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER

in: EBEVEYNLİĞE HAZIRLIK, EZGİ ŞAHİN,SAADET YAZICI, Editor, NOBEL AKADEMİ YAYINCILIK, Ankara, pp.47-58, 2022 Sustainable Development