Ögrenim Bilgisi


Yüksek Lisans
2010 - Devam Ediyor
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D., Türkiye

Yüksek Lisans
2009 - Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretimi Abd, Türkiye

Doktora
2015 - 2018
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği, Türkiye

Yüksek Lisans
2012 - 2015
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Abd, Türkiye

Lisans
2005 - 2009
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Proje Yönetimi, TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Trabzon Üniversitesi, 2021
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Ölçek Uyarlama Eğitimi, Uludağ Üniversitesi, TUBİTAK 2229, 2017
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Metaanaliz: CMA, Uludağ Üniversitesi, TUBİTAK 2229, 2017
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk, Uludağ Üniversitesi, TUBİTAK 2229, 2017
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Ölçek Geliştirme Eğitimi, Uludağ Üniversitesi, TUBİTAK 2229, 2017
Eğitim Yönetimi ve Planlama, LİSREL, Marmara Üniversitesi, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, AMOS, Uludağ Üniversitesi, 2014
Eğitim Yönetimi ve Planlama, NVİVO, NVİVO Eğitim Merkezi, 2014
Eğitim Yönetimi ve Planlama, İngilizce Dil Eğitimi, ODTÜ, 2011

Yaptığı Tezler

Doktora, EXAMINATION OF 4TH GRADE STUDENTS' VISUAL ESTIMATION - SPATIAL REASONING SKILLS AND PROBLEM SOLVING PERFORMANCES BASED ON MATHEMATICAL THINKING PROFILES, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Abd, 2018
Yüksek Lisans, THE EFFECT OF THE REALISTIC MATHEMATIC EDUCATION (RME) APPROACH ON VISUAL MATH LITERACY SELF EFFICACY PERCEPTIONS AND PROBLEM SOLVING ACHIEVEMENT OF 4th GRADE STUDENTS, Çukurova Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği, 2015

Akademik Unvanlar / Görevler


Araştırma Görevlisi Dr.
2018 - Devam Ediyor
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Araştırma Görevlisi
2011 - 2018
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Araştırma Görevlisi
2015 - 2016
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Diğer
2009 - 2011
Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Meb, Sınıf Öğretmeni

Desteklenen Projeler

 1. ÇİLİNGİR E., ÖNAL H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Gelişimsel Olarak Diyagramatik Temsil ve Sözel Problem Çözme Temsillerinin İncelenmesi, 2021 - Devam Ediyor
 2. Artut P., Er Z., Çilingir E., TÜBİTAK Projesi, İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Yönelik TÜBİTAK 2209-A Proje Hazırlama Eğitimi, 2023 - 2024
 3. ARTUT P., BAL A. P., ÇİLİNGİR E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Matematiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi, 2017 - 2022
 4. İFLAZOĞLU SABAN A., KARAKUŞ F., ÇİLİNGİR E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Öğrenirken Öğrenmede Yapılandırmacı Yaklaşım: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenmeye ve Öğrenme Süreçlerine İlişkin Görüşleri, 2019 - 2020
 5. ÇİLİNGİR E., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, THE EFFECT OF THE REALISTIC MATHEMATIC EDUCATION (RME) APPROACH ON VISUAL MATH LITERACY SELF EFFICACY PERCEPTIONS AND PROBLEM SOLVING ACHIEVEMENT OF 4th GRADE STUDENTS, 2013 - 2015

Ödüller

 1. Çilingir E., 1649B031500067m 2211-A Yurtiçi Doktora Burs Programı 2015/1 TUBITAK, Tübitak, Mart 2015
 2. ÇİLİNGİR E., Bölüm üçüncülüğü, Yüksek Onur, Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Haziran 2009

Burslar

2211 YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI DOKTORA BURS PROGRAMLARI, TÜBİTAK, 2015 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. The effect of the use of concept cartoons on students' success in mathematics (time measurement)
  ÖNAL H., Altiner E.
  JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.115, sa.4, ss.246-257, 2022 (SSCI)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. EXAMINATION OF DIAGRAMMATIC REPRESENTATION AND VERBAL PROBLEM-SOLVING REPRESENTATIONS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
  Çilingir E., Önal H.
  International Online Journal of Primary Education, cilt.12, sa.3, ss.228-244, 2023 (Hakemli Dergi)
 2. Investigating Parents' Views on Spatial Skills and the Frequency of Participating in Activities with their Children in Terms of Various Variables
  Çilingir Altıner E.
  International Primary Education Research Journal, cilt.7, sa.1, ss.13-24, 2023 (Hakemli Dergi)
 3. An Investigation of Students' Performances in Solving Different Types of Problems
  Çilingir E.
  International Journal of Progressive Education, cilt.18, sa.5, ss.291-300, 2022 (Hakemli Dergi)
 4. İlkokul Öğrencilerinin Sözel Problem Çözerken Kullandıkları Görsel ve Görsel Olmayan Temsillerin İncelenmesi
  Çilingir E., Önal H.
  Yaşadıkça Eğitim, cilt.36, sa.1, ss.1-18, 2022 (Hakemli Dergi)
 5. THE LEVEL OF 7- AND 8-YEARS OLD CHILDREN UNDERSTANDING OF THE PLACE VALUE CONCEPT
  Önal H., Çilingir E.
  The European Journal of Educational Sciences, cilt.8, sa.4, ss.1-29, 2021 (Hakemli Dergi)
 6. Do Geometry Self-Efficacy and Spatial Anxiety Predict the Attitudes Towards Geometry?
  Yorulmaz A., Çilingir E.
  Mimbar Sekolah Dasar (Elementary School Forum), cilt.8, sa.2, ss.205-2016, 2021 (Hakemli Dergi)
 7. Gerçekçi Matematik Eğitimi Üzerine Bir Kuramsal Çalışma
  ÇİLİNGİR E.
  Eğitim ve Teknoloji, cilt.3, sa.1, ss.48-73, 2021 (Hakemli Dergi)
 8. Investigation of the Relationship between Visual Estimation Skills and Spatial Reasoning Skills of Primary School Students
  Çilingir E., Doğan M. C.
  Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.50, sa.1, ss.31-56, 2021 (ESCI)
 9. İLKOKUL İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAYI DOĞRUSUNU KULLANABİLME DÜZEYLERİ
  Önal H., Çilingir E.
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.59, ss.279-310, 2021 (Hakemli Dergi)
 10. İlk Mezunlarını Verme Sürecinde 4+4+4 Eğitim Sistemini Yeniden Değerlendirmek
  Kabapınar Y., ÇİLİNGİR E., Topçubaşı T., Atabaş Ü., Karadağ B.
  Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.45-61, 2018 (Hakemli Dergi)
 11. INVESTIGATING THE SPATIAL REASONING SKILLS OF STUDENTS IN THE CONTEXT OF MATHEMATICAL THINKING PROFILES
  Çilingir E., Doğan M. C.
  European Journal of Education Studies, cilt.4, sa.11, ss.26-38, 2018 (Hakemli Dergi)
 12. Relationship between Spatial Thinking and Puzzle Games of Elementary School Students
  Çilingir E.
  International Online Journal of Educational Sciences, cilt.10, sa.1, ss.75-87, 2018 (Hakemli Dergi)
 13. The Relationship Between Pre-Service Class Teachers' Self-Efficacy in Mathematical Literacy and Their Attitudes towards Mathematics
  Önal H., Yorulmaz A., Gökbulut Y., ÇİLİNGİR E.
  Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.170-179, 2017 (Hakemli Dergi)
 14. İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi
  Çilingir E., Artut P.
  Marmara Üniversiesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.46, sa.46, ss.1-19, 2017 (Hakemli Dergi)
 15. Sınıf Öğretmenleri Adayları İle Sınıf Öğretmenlerinin Şekil Örüntüleri Konusundaki Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması
  ÇİLİNGİR E., YANPAR YELKEN T.
  International Journal of Educational Studies in Mathematics, cilt.3, sa.4, ss.1-16, 2016 (Hakemli Dergi)
 16. 4. SINIF TIMMS 2011 MATEMATİK SORULARI İLE MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ SORULARIN TIMSS BİLİŞSEL ALANLARINA GÖRE İNCELENMESİ
  Çilingir E., Artut P.
  Turkish Studies - Eğitim Bilimleri, cilt.11, sa.21, ss.79-94, 2016 (Hakemli Dergi)
 17. Effect of Realistic Mathematics Education Approach on Visual Mathematics Literacy Perceptions and Problem Solving Attitude of Students
  Çilingir E., Artut P.
  Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.578, 2016 (Hakemli Dergi)
 18. Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerinde Gerçekçi Matematik Eğitimine İlişkin Bir Uygulama Örneği
  ÇİLİNGİR E., ARTUT P., TARIM K.
  EKUAD, cilt.1, sa.1, ss.1-12, 2015 (Hakemli Dergi)
 19. TABLET BİLGİSAYARLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ
  ŞAHİN M. C., TAŞ I., GÜRGAH OĞUL İ., ÇİLİNGİR E., KELEŞ O.
  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, sa.2, ss.335-348, 2015 (Hakemli Dergi)
 20. Literature Review On The Use Of Tablet Computers In Preschool Education
  ŞAHİN M. C., TAŞ I., GÜRGAH OĞUL İ., ÇİLİNGİR E., KELEŞ O.
  European Journal of Research on Social Studies, cilt.1, sa.1, ss.80-83, 2014 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. DÜŞÜK SOSYOEKONOMİK DÜZEYE SAHİP ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
  Çilingir E.
  Risk Altındaki Çocukların Eğitimi, İrem Gürgah Oğul, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.1-18, 2022
 2. PERFORMANSA DAYALI STRATEJİLERİ KULLANARAK DEĞERLENDİRME
  Çilingir E.
  ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, Seval ÖRDEK İNCEOĞLU,Derya EVRAN, Editör, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.1-12, 2022
 3. COVID-19 SALGINI İLE HORMONLU EĞİTİME GEÇİŞ
  Çilingir E.
  Teknoloji Çağında Eğitim ve Güncel Yaklaşımlar, Tarık TALAN, Editör, EFE Akademi, İstanbul, ss.1-12, 2022
 4. Kavram Karikatürleri
  Çilingir E.
  EĞİTİMİN KAVRAMSAL TEMELLERİ-4 , Aysel KIZILKAYA NAMLI, Editör, EE, Cheltenham, UK , İstanbul, ss.191-214, 2021
 5. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRSEL TAHMİN BECERİLERİ VE KULLANDIKLARI STRATEJİLER
  Çilingir E., Önal H.
  EĞİTİM & BİLİM 2021-III, Songül KARABATAK, Editör, EE, Cheltenham, UK , İstanbul, ss.165-184, 2021
 6. Ölçme
  Çilingir E.
  İlkokulda Matematik Öğretimi, Doç. Dr. Veli TOPTAŞ,Prof. Dr. Sinan OLKUN,Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ,Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hayri SARI, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.369-424, 2020
 7. The Reflection of the Visual Chunking and Coloring Applications on Elementary School Students? Geometry Success
  ÇİLİNGİR E.
  Studies in Subject Specific Education, KARA Ö. T., ULUM Ö. G., Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.103-118, 2020
 8. Ölçme
  ÇİLİNGİR E.
  İlkokulda Temel Matematik, Toptaş V., Editör, Vizetek Temel Yayınları, İstanbul, ss.1-10, 2019
 9. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
  FETTAHLIOĞLU P., KELEŞ O., ÇİLİNGİR E.
  Online, Adana, 2014

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Anne Babaların Çocuklarıyla Birlikte Uzamsal Becerilere Yönelik Etkinliklere Katılma Sıklıklarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
  Çilingir E.
  20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2022), Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2022, ss.1-2
 2. Farklı Problem Türlerinin Öğrencilerin Problem Çözmelerine Yansımaları
  Çilingir E.
  Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2021, ss.1-2
 3. Gerçekçi Problemlerle Hazırlanan Kavram Karikatürlerindeki Öğrencilerin Tahmin Stratejileri Tercihi
  Çilingir E.
  19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2021), Şanlıurfa, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2021, ss.1-2
 4. Öğretmen Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançları ve Akademik Yılmazlıkları Arasındaki İlişkide Akademik Öz Düzenlemenin Aracı Rolü
  Çilingir E., Emen M., Gürgah Oğul İ.
  VIIIth International Eurasian Educational Research Congress ONLINE, Aksaray, Türkiye, 07 Temmuz 2021
 5. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görsel Tahmin Becerileri ve Kullandıkları Stratejiler
  ÇİLİNGİR E., ÖNAL H.
  ERPA International Science and Mathematics Education Congress_2021, Türkiye, 03 Haziran 2021
 6. İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin İşlemsel Tahmin Stratejileri
  ÖNAL H., ÇİLİNGİR E.
  14. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ (UFBMEK 2021), Türkiye, 19 Mayıs 2021
 7. PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS ABOUT LEARNING AND EVALUATION PROCESSES WITHIN THE CONSTRUCTIVIST UNDERSTANDING
  KARAKUŞ F., ÇİLİNGİR E., İFLAZOĞLU SABAN A.
  7th International Congress on Curriculum and ınstruction, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.179-180
 8. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Aritmetik Çözümlere Yönelik Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi
  TARIM K., ÇİLİNGİR E., HACIÖMEROĞLU G.
  II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018
 9. Determination Of Pre-Service Classroom Teachers' Opinions About The Concept Of Early Algebra
  Yorulmaz A., Çokçalışkan H., Çilingir E.
  Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018
 10. Öğretmen Adaylarının Görsel Çözümlere Yönelik Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi
  ÇİLİNGİR E., TARIM K.
  17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018), Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018
 11. Öğrencilerin Uzamsal Akıl Yürütme Becerilerinin Matematiksel Düşünme Profilleri Bağlamında İncelenmesi
  ÇİLİNGİR E., Doğan M. C.
  17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018
 12. Comparison of Spatial Visualization and Geometric Thinking Abilities of Preservice Teachers
  BAL A. P., ÇİLİNGİR E.
  International Conference on Mathematics and Mathematics Education-ICMME 2017, Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.1
 13. Examination of Realistic Problem Solving Ability of Preservice Teacher
  ARTUT P., ÇİLİNGİR E.
  International Conference on Mathematics and Mathematics Education-ICMME 2017, Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.1
 14. İlkokul Öğrencilerinin Uzamsal Düşünme ile Yapboz Oyunlarındaki Becerileri Arasındaki İlişki
  ÇİLİNGİR E.
  16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu-USOS 2017, Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, cilt.16, sa.1
 15. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Yapılarının Belirlenmesi
  ÇİLİNGİR E., ARTUT P.
  16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu-USOS 2017, Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, cilt.16, sa.1
 16. Instructors? Perceptions On The Concepts Of ?syllabus? And ?instruction?: A Metaphorical Study
  KARAKUŞ F., ÇİLİNGİR E.
  26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.3330-3331
 17. İlk Mezunlarını Verme Sürecinde 4+4+4 Eğitim Sistemini Yeniden Değerlendirmek
  Kabapınar Y., ÇİLİNGİR E., Topçubaşı T., Atabaş Ü., Karadağ B.
  15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.55-56
 18. İLKOKULDA GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ (GME) İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA, GÖRSEL MATEMATİK OKURYAZARLIĞINA VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ
  ÇİLİNGİR E., ARTUT P.
  EJERCongress 2015, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.761-762
 19. Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
  ÇİLİNGİR E., Yorulmaz A.
  14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015
 20. 4. Sınıf TIMMS 2011 Matematik Soruları Ile Matematik Ders Kitabındaki Soruların TIMMS Bilişsel Alanlarına Göre İncelenmesi
  ÇİLİNGİR E., ARTUT P.
  XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi - XI. UFBMEK, Adana, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2014, ss.982-996
 21. Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerinde Gerçekçi Matematik Eğitimine İlişkin Bir Uygulama Örneği
  ÇİLİNGİR E., ARTUT P., TARIM K.
  13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2014
 22. Literature review on the use of tablet computers in preschool education.
  ŞAHİN M. C., ÇİLİNGİR E., GÜRGAH OĞUL İ., TAŞ I., KELEŞ O.
  III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 6 - 08 Şubat 2014

Diğer Yayınlar

 1. Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşiminin Ilkokul Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarliği Düzeyine Ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi
  ARTUT P., ÇİLİNGİR E., TARIM K.
  Diğer, ss.1-200, 2015

Akademik İdari Deneyim

2023 - Devam Ediyor Ders Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2022 - 2023 Sınav Programı Hazırlama Komisyon Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2022 - 2022 İntibak/Muafiyet Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2021 - 2022 Sınav Programı Hazırlama Komisyon Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2021 - 2021 Ders Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2021 - 2021 Sınav Programı Hazırlama Komisyon Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2021 - 2021 Ders Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2021 - 2021 İntibak/Muafiyet Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2021 - 2021 Ders Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2020 - 2020 Sınav Programı Hazırlama Komisyon Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2020 - 2020 Ders Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2020 - 2020 İntibak/Muafiyet Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2019 - 2019 Ders Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2018 - 2018 Sınav Programı Hazırlama Komisyon Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2017 - 2017 İntibak/Muafiyet Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2016 - 2016 İntibak/Muafiyet Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2015 - 2015 İntibak/Muafiyet Komisyonu Üyesi Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
2015 - 2015 İntibak/Muafiyet Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2014 - 2015 Ders Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2014 - 2014 Ders Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2014 - 2014 Sınav Programı Hazırlama Komisyon Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2014 - 2014 İntibak/Muafiyet Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2014 - 2014 Ders Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2013 - 2013 Sınav Programı Hazırlama Komisyon Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2013 - 2013 İntibak/Muafiyet Komisyonu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Verdiği Dersler

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2022 - 2023
Matematik Öğretimi 2, Lisans, 2022 - 2023
Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans, 2022 - 2023
İlkokulda Temel Matematik , Lisans, 2022 - 2023
Matematik Öğretimi 1, Lisans, 2022 - 2023
Matematik Öğretimi II, Lisans, 2021 - 2022
Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans, 2020 - 2021
Bilişim Teknolojileri, Lisans, 2020 - 2021
Matematik Öğretimi I, Lisans, 2020 - 2021
Okul Deneyimi, Lisans, 2019 - 2020
Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans, 2019 - 2020
Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2019 - 2020
Türk eğitim Tarihi, Lisans, 2018 - 2019

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 2021 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2023
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2023
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2023
EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2023
Asya Öğretim Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2023
EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, SSCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2022
EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, SSCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2022
Educational Policy Analysis and Strategic Research - EPASR, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2022
EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2022
International Journal of Progressive Education (IJPE), Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2022
EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, SSCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2022
EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, SSCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2022
Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2022
Turkish Journal of Education, ESCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2021
HAYEF: Journal of Education, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2021
Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2021
International Primary Education Research Journal, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2021
EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, SSCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2021
International Primary Education Research Journal, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2021
PEGEGOG, ESCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2021
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ESCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2021
YILDIZ Journal of Educational Research, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2021
Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2021
Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2021
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ESCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2021
HAYEF: Journal of Education, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2021
Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, Diğer Dergiler, Mart 2021
HAYEF: Journal of Education, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2021
Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2021
Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2021
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2020
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ESCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2020
EKUAD, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2020
EKUAD, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2020
EKUAD, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2020
Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2020
Eğitim ve Teknoloji, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2020
EKUAD, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2020
EKUAD, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2020
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2020
EKUAD, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2020
Eğitim ve Teknoloji, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2019
Journal of Theoretical Educational Science, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2019
INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2017
İlköğretim Online, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2017
İlköğretim Online, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2016

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Çilingir E., Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, EYFOR XIV, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Mayıs 2023
Çilingir E., Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, EYFOR XIII, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İzmir, Türkiye, Mayıs 2022
Karaduman B., Uçar S., Matyar F., Tarım K., Özcan M., Gülnaz O., Artut P., Bal A. P., Emrahoğlu N., Taştan Kırık Ö., et al., XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Adana, Türkiye, Eylül 2014

MetriklerKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2021), Katılımcı, Şanlıurfa, Türkiye, 2023
20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2022), Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2022
Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2021
VIII th International Eurasian Educational Research Congress, Katılımcı, Aksaray, Türkiye, 2021
ERPA International Congresses on Education 2021, Katılımcı, Sakarya, Türkiye, 2021
14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021) , Katılımcı, Burdur, Türkiye, 2021
7th International Congress on Curriculum and ınstruction, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2019
II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Katılımcı, Adana, Türkiye, 2018
27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi?xxnde (ICES/UEBK-2018), Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2018
17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu-USOS 2018, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2018
Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu-USOS 2017, Katılımcı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2017
International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Katılımcı, Şanlıurfa, Türkiye, 2017
26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2017
Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk, Katılımcı, Bursa, Türkiye, 2017
15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2016), Katılımcı, Muğla, Türkiye, 2016
EJERCongress 2015, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2015
Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2015), Katılımcı, Bartın, Türkiye, 2015
III. Lisansüstü Tez Süreci Yansımaları, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2015
XI. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Katılımcı, ADANA, Türkiye, 2014
Ulusal sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2014), Katılımcı, Kütahya, Türkiye, 2014
III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Katılımcı, Roma, Türkiye, 2014

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği

Tanıtım ve Temsil Faaliyetleri

Kurumsal Tanıtım, Çukurova Üniversitesi, Türkiye, Adana, 2023 - 2023
Kurumsal Tanıtım, Çukurova Üniversitesi, Türkiye, Adana, 2023 - 2023
Kurumsal Tanıtım, Çukurova Üniversitesi, Türkiye, Adana, 2022 - 2022
Kurumsal Tanıtım, TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi, Türkiye, Adana, 2016 - 2016

Akademi Dışı Deneyim

Milli Eğitim Müdürlüğü, Adrasan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, Öğretmen
Milli Eğitim Müdürlüğü, Maya Koleji, Öğretmen