Education Information

Education Information

  • 2001 - 2004 Postgraduate

    Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Dissertations

  • 2004 Postgraduate

    (Karakılıç Köyü (Karaisalı-Adana) Kireçtaşı Mermerlerinin Teknomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi)

    Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English