Eğitim Bilgileri

Doktora, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye 2005 - 2010
Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye 2001 - 2003
Lisans, Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye 1995 - 1999

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Mucor miehei ve Pseudomonas sp. lipazlarının Aktifleştirilmiş Florisil Desteğe Glutaraldehit ve Polisüksinimid Üzerinden Ayrı Ayrı İmmobilizasyonu ve İmmobilize Lipazın Esterleşme Reaksiyonlarında Kullanımı, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2010
Yüksek Lisans, Lipoksijenazın soya fasulyesinden saflaştırılması, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2003

Araştırma Alanları

Kimya, Biyokimya, Biyosentez, Biyotransformasyon, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, 2020 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Meslek Yüksek Okulu, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik, 2015 - 2020
Öğretim Görevlisi Dr., Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Meslek Yüksek Okulu, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik, 2012 - 2015

Akademik İdari Deneyim

MYO Müdürü, Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Meslek Yüksek Okulu, 2016 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Genel Kimya (TYP 105), Lisans, 2013 - 2014
Kimya (TEP 105), Lisans, 2013 - 2014
Genel Kimya (TMP 105), Lisans, 2013 - 2014

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

TÜKEL S. S. , YILDIRIM D., TOPRAK A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, NİTRİLAZIN FARKLI YÖNTEMLERLE İMMOBİLİZASYONU VE KARBOKSİLİK ASİTLERİN SENTEZİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI, 2015 - 2021
BİLGİN R., Çetin Ç., DAĞLIOĞLU Y. K. , POLAT S., YILDIRIM D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Böğürtlenden izole edilen Siyanidin 3 glucosidin karaciğer hasarı oluşturulmuş swiss albinolara verilerek etkisinin incelenmesi, 2019 - 2020
ALAGÖZ D., YILDIRIM D., TÜKEL S. S. , TOPRAK A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Laktat dehidrogenazın mezoporlu silika üzerine immobilizasyonu ve karakterizasyonu, 2018 - 2020
KORKMAZ GÜVENMEZ H., YILDIRIM D., ALAGÖZ D., Kuzu S. B. , Sihay D., Kaya İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Anoxybacillus caldiproteolyticus HKGDS4 suşundan pullulanaz üretimi karakterizasyonu ve manyetik nanopartiküllere immobilizasyonu, 2018 - 2020
YÜCEBİLGİÇ G., YILDIRIM D., Güngör Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Serbest ve Kovalent Olarak İmmobilize Edilmiş Selülazın Klor İyonu İçeren Katyonları Farklı İmidazolyum Tabanlı Çeşitli İyonik Sıvılar İçerisinde Aktivitelerinin Araştırılması, 2017 - 2019
BİLGİN R., YILDIRIM D., ÇETİN Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Serbest ve immobilize feruloil esteraz enzimi kullanılarak buğday kepeğinden ferulik asit eldesi, 2017 - 2019
TÜKEL S. S. , YILDIRIM D., ALAGÖZ D., TOPRAK A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nitrilaz katalizli benzoilformik asit sentezi, 2017 - 2019
YILDIRIM D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bilimsel Yayın Teşvik Desteği Projesi, 2017 - 2018
ALAGÖZ D., YILDIRIM D., TOPRAK A., TÜKEL S. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Rhizomucor miehei lipazının 3propilsülfonik asit ile türevleştirilmiş silika jel ve 3karboksipropil ile türevleştirilmiş silika jel üzerine immobilizasyonu ve karakterizasyonu, 2017 - 2018
YILDIRIM D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Investigation of nitrilase activity in ionic liquid medium, 2017 - 2017
YILDIRIM D., TÜRK M., kuloğlu m., AKILLI H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi, 2015 - 2017
TÜRK M., YILDIRIM D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İmmobilize Mucor miehei lipazı ile süperkritik karbondioksit ortamında izoamil asetat sentezi, 2015 - 2017
ALAGÖZ D., YILDIRIM D., TÜKEL S. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Immobilization and Characterization of Pectinase Using Florisil as a Support, 2016 - 2016
YILDIRIM D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Protein-Coated Microcrystals of Rhizomucor miehei Lipase: Optimization of Immobilization Process, 2016 - 2016
TÜKEL S. S. , YILDIRIM D., ALAGÖZ D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Prunus armeniaca Hidroksinitril Liyazının Proteinkaplı Mikrokristallerinin Hazırlanması ve Enantiyosaf Mandelonitril Sentezinde Kullanılması, 2015 - 2016
YILDIRIM D., ALAGÖZ D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Rhizomucor miehei Lipazının Proteinkaplı Mikrokristallerinin Hazırlanması ve Metil Mandelatın Kinetik Rezolusyonunda Kullanılması, 2015 - 2016
ALAGÖZ D., YILDIRIM D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çeşitli Siyanohidrinlerin Sentezlenmesi için Kültür Formu Erik Çekirdeklerinden Kısmi Saflaştırılan HNL'ın Kullanılması, 2013 - 2016
YILDIRIM D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, CROSS-LINKED ENZYME AGGREGATES OF HYDROXYNITRILE LYASE FROM WILD APPRICOT, 2015 - 2015
YILDIRIM D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bilim İnsanı Yetiştirme ve Destekleme Projesi, 2015 - 2015
YILDIRIM D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Immobilization and characterization of epoxide hydrolase from Aspergillus niger onto sporopollenin, 2014 - 2015
YILDIRIM D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Aspergillus niger Epoksit Hidrolazının Sporopollenin, Kitin ve Selit Üzerine İmmobilizasyonu ve İmmobilize Enziminlerin Rasemek Sitiren Oksitin Kinetik Rezolusyonunda Kullanımalrının Araştırılması, 2013 - 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Frontiers in Microbiology, Yardımcı Editör, 2022 - Devam Ediyor

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):747
h-indeksi (WOS):15