Education Information

Doctorate, Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey 2005 - 2010
Postgraduate, Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey 2001 - 2003
Undergraduate, Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Kimya, Turkey 1995 - 1999

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Mucor miehei ve Pseudomonas sp. lipazlarının Aktifleştirilmiş Florisil Desteğe Glutaraldehit ve Polisüksinimid Üzerinden Ayrı Ayrı İmmobilizasyonu ve İmmobilize Lipazın Esterleşme Reaksiyonlarında Kullanımı, Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2010
Postgraduate, Lipoksijenazın soya fasulyesinden saflaştırılması, Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2003

Research Areas

Chemistry, Biochemistry, Biosynthesis, Biotransformations, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Professor, Cukurova University, Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, 2020 - Continues
Associate Professor, Cukurova University, Ceyhan Meslek Yüksek Okulu, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik, 2015 - 2020
Lecturer PhD, Cukurova University, Ceyhan Meslek Yüksek Okulu, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik, 2012 - 2015

Academic and Administrative Experience

Director of Vocational School, Cukurova University, Ceyhan Meslek Yüksek Okulu, 2016 - Continues

Courses

Genel Kimya (TYP 105), Undergraduate, 2013 - 2014
Kimya (TEP 105), Undergraduate, 2013 - 2014
Genel Kimya (TMP 105), Undergraduate, 2013 - 2014

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

TÜKEL S. S. , YILDIRIM D., TOPRAK A., Project Supported by Higher Education Institutions, NİTRİLAZIN FARKLI YÖNTEMLERLE İMMOBİLİZASYONU VE KARBOKSİLİK ASİTLERİN SENTEZİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI, 2015 - 2021
BİLGİN R., Çetin Ç., DAĞLIOĞLU Y. K. , POLAT S., YILDIRIM D., Project Supported by Higher Education Institutions, Böğürtlenden izole edilen Siyanidin 3 glucosidin karaciğer hasarı oluşturulmuş swiss albinolara verilerek etkisinin incelenmesi, 2019 - 2020
ALAGÖZ D., YILDIRIM D., TÜKEL S. S. , TOPRAK A., Project Supported by Higher Education Institutions, Laktat dehidrogenazın mezoporlu silika üzerine immobilizasyonu ve karakterizasyonu, 2018 - 2020
KORKMAZ GÜVENMEZ H., YILDIRIM D., ALAGÖZ D., Kuzu S. B. , Sihay D., Kaya İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Anoxybacillus caldiproteolyticus HKGDS4 suşundan pullulanaz üretimi karakterizasyonu ve manyetik nanopartiküllere immobilizasyonu, 2018 - 2020
YÜCEBİLGİÇ G., YILDIRIM D., Güngör Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Serbest ve Kovalent Olarak İmmobilize Edilmiş Selülazın Klor İyonu İçeren Katyonları Farklı İmidazolyum Tabanlı Çeşitli İyonik Sıvılar İçerisinde Aktivitelerinin Araştırılması, 2017 - 2019
BİLGİN R., YILDIRIM D., ÇETİN Ç., Project Supported by Higher Education Institutions, Serbest ve immobilize feruloil esteraz enzimi kullanılarak buğday kepeğinden ferulik asit eldesi, 2017 - 2019
TÜKEL S. S. , YILDIRIM D., ALAGÖZ D., TOPRAK A., Project Supported by Higher Education Institutions, Nitrilaz katalizli benzoilformik asit sentezi, 2017 - 2019
YILDIRIM D., Project Supported by Higher Education Institutions, Bilimsel Yayın Teşvik Desteği Projesi, 2017 - 2018
ALAGÖZ D., YILDIRIM D., TOPRAK A., TÜKEL S. S. , Project Supported by Higher Education Institutions, Rhizomucor miehei lipazının 3propilsülfonik asit ile türevleştirilmiş silika jel ve 3karboksipropil ile türevleştirilmiş silika jel üzerine immobilizasyonu ve karakterizasyonu, 2017 - 2018
YILDIRIM D., Project Supported by Higher Education Institutions, Investigation of nitrilase activity in ionic liquid medium, 2017 - 2017
YILDIRIM D., TÜRK M., kuloğlu m., AKILLI H., Project Supported by Higher Education Institutions, Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi, 2015 - 2017
TÜRK M., YILDIRIM D., Project Supported by Higher Education Institutions, İmmobilize Mucor miehei lipazı ile süperkritik karbondioksit ortamında izoamil asetat sentezi, 2015 - 2017
ALAGÖZ D., YILDIRIM D., TÜKEL S. S. , Project Supported by Higher Education Institutions, Immobilization and Characterization of Pectinase Using Florisil as a Support, 2016 - 2016
YILDIRIM D., Project Supported by Higher Education Institutions, Protein-Coated Microcrystals of Rhizomucor miehei Lipase: Optimization of Immobilization Process, 2016 - 2016
TÜKEL S. S. , YILDIRIM D., ALAGÖZ D., Project Supported by Higher Education Institutions, Prunus armeniaca Hidroksinitril Liyazının Proteinkaplı Mikrokristallerinin Hazırlanması ve Enantiyosaf Mandelonitril Sentezinde Kullanılması, 2015 - 2016
YILDIRIM D., ALAGÖZ D., Project Supported by Higher Education Institutions, Rhizomucor miehei Lipazının Proteinkaplı Mikrokristallerinin Hazırlanması ve Metil Mandelatın Kinetik Rezolusyonunda Kullanılması, 2015 - 2016
ALAGÖZ D., YILDIRIM D., Project Supported by Higher Education Institutions, Çeşitli Siyanohidrinlerin Sentezlenmesi için Kültür Formu Erik Çekirdeklerinden Kısmi Saflaştırılan HNL'ın Kullanılması, 2013 - 2016
YILDIRIM D., Project Supported by Higher Education Institutions, CROSS-LINKED ENZYME AGGREGATES OF HYDROXYNITRILE LYASE FROM WILD APPRICOT, 2015 - 2015
YILDIRIM D., Project Supported by Higher Education Institutions, Bilim İnsanı Yetiştirme ve Destekleme Projesi, 2015 - 2015
YILDIRIM D., Project Supported by Higher Education Institutions, Immobilization and characterization of epoxide hydrolase from Aspergillus niger onto sporopollenin, 2014 - 2015
YILDIRIM D., Project Supported by Higher Education Institutions, Aspergillus niger Epoksit Hidrolazının Sporopollenin, Kitin ve Selit Üzerine İmmobilizasyonu ve İmmobilize Enziminlerin Rasemek Sitiren Oksitin Kinetik Rezolusyonunda Kullanımalrının Araştırılması, 2013 - 2015

Activities in Scientific Journals

Frontiers in Microbiology, Assistant Editor, 2022 - Continues

Citations

Total Citations (WOS):747
h-index (WOS):15