Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

 • 2015 - 2018 Postgraduate

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

 • 2011 - 2015 Undergraduate

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  AKADEMİSYENLERİN İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK SEVİYELERİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE ANALİZİ: DEVLET VE ÖZEL ÜNİVERSİTELERİN KARŞILAŞTIRMASI

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı