Education Information

Education Information

 • 2018 - 2024 Doctorate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni, Turkey

 • 2016 - 2018 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri, Zootekni/Yemler Ve Hayvan Besleme, Turkey

 • 2012 - 2015 Undergraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri, Zootekni, Turkey

Dissertations

 • 2024 Doctorate

  Termal Stres Altında Bulunan Koyunlarda Kısıtlı Su Olanaklarının Adaptasyon ve Performans Parametreleri Üzerine Etkileri

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni

 • 2018 Postgraduate

  Etlik Piliçlerde Civciv Kalitesi Ve Ön-Başlatma Yemi Uygulamasının Besi Performansına Ve Karkas Özelliklerine Etkisi

  Cukurova University, Zootekni

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English