Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Phytoremediative Potential of Tobacco under Deficit Irrigation Conditions for Ni-Polluted Soil

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.23, no.4, pp.1313-1316, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Akdeniz İklim Koşullarında Seralarda Havalandırma AçıklıkOranlarının Belirlenmesi

Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji, vol.5, no.4, pp.409-415, 2017 (Other Refereed National Journals)

New Approaches to Required Heat Power for Designing the Greenhouse Heating Systems

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.20, no.3, pp.209-217, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Comparison of Fossil Fuel and Geothermal Energy Sources Used for Greenhouse Heating

Turk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.4, no.10, pp.832-839, 2016 (Other Refereed National Journals)

Seralarda İklimlendirme ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması

Tarım Gündem Dergisi, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Seraların Isıtılmasında Kullanılan Fosil ve Jeotermal Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.4, no.10, pp.832-839, 2016 (National Refreed University Journal)

Evaluation of the Effect of Thermal Screens Used in Greenhouses under Mediterranean Climate Conditions on Greenhouses Temperature and Energy Saving

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.13, no.3, pp.111-120, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Sıcak ve Nemli Koşullarda Uygun Hayvan Barınak Özellikleri

Tüm süt et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneği yayını, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Sıcak Stresine Karşı Ahırlarda Serinletme Uygulamaları

Balıkesir Damızlık Sığı Yetiştiricileri Derneği Yayını, vol.1, no.1, pp.1-10, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye' de Tarımsal Üretimde Kadının Konumunun İrdelenmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.1-8, 2009 (National Refreed University Journal)

Hatay İli Samandağ İlçesindeki Seraların Teknik Yönden İncelenmesi MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.89-100, 1999 (National Refreed University Journal)

Antakya Yöresindeki Plastik Seralarda Isı Gereksiniminin Belirlenmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.181-194, 1999 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Women Role in Transhumant Animal farming mediterranean Region of Turkey

the4th International Conference on sustainable Agrıculture and Environment, 10 - 12 August 2017 Sustainable Development

Impacts of stockbreeding on global warming

The 4th International Conferance on Sustainable Agriculture and Environment, Surakarta, Indonesia, 10 - 12 August 2017 Sustainable Development

Impacts of stockbreeding on global warming

The 4th International Conferance on Sustainable Agriculture and Environment, Solo, Indonesia, 10 - 12 August 2017 Sustainable Development

Impacts of stockbreeding on global warming

The 4th International Conferance on Sustainable Agriculture and Environment, Solo, Indonesia, 10 - 12 August 2017 Sustainable Development

Womern role in transhumant animal farming in east mediterranean region of turkey

The 4th International Conferance on Sustainable Agriculture and Environment, 10 - 12 August 2017

Risk FactorsforAnimalRelatedInjuryAmongLivestock Farmers

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 May - 17 July 2017, vol.1, pp.111

Climate Control in Mediterranean-Greenhouses

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.40

Assessment of Manure Management in Goat Production Systems in Cukurova Region

12th International Conference on Goats. (ICG 2016), 25 - 30 September 2016

A scientific conception of welfare and housing dairy farming

9th int.Scientific Conference on Aplied Sciences and enginering, İstanbul, Turkey, 6 - 07 June 2016, vol.1, pp.14