Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Böl., Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Amik Gölü Kurutma Projesinin Göl Tabanı Topraklarına ve Taban Suyu Özelliklerine Etkisinin Değerlendirilmesi

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd

 • 1998 Postgraduate

  Hatay İli Samandağ İlçesindeki Seraların Yapısal ve Teknik Yönden İncelenmesi ve Yöre Seraları İçin Isı Yükünün Belirlenmesi

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2013Life Long Learning Programme Erasmus Teaching Programme

  Education Management and Planning , University of Sassari Department of Agricultural Sciences

 • 2003Rural Development Course

  Education Management and Planning , CIHEAM/MAI.B

 • 2002Towards A Sustainable Agriculture Development:New Approaches

  Education Management and Planning , CIHEAM/MAI.B

 • 1999Integrated Rural Water Management:Agricultural Water Demands

  Education Management and Planning , CIHEAM/MAI.B- ÇÜ Agricultural Faculty

 • 1996Soil-Water Balance and Transport Processes

  Education Management and Planning , CIHEAM/MAI.B- Ç.Ü Agricultural Faculty

 • 1995Farm Water Management Socıo-Economic and Environmental Aspects International Course

  Education Management and Planning , CIHEAM/MAI/Çukurova University Agricultural Faculty