Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akdeniz Havzasındaki Sulak Alanların Korunması ve Rekreasyon Amaçlı Kullanımı

1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.23 Sustainable Development

Sulak Alanların Ekolojisi ve Turizme Katkısı

21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012, pp.173-174 Sustainable Development

Turizmde Bitki-Biyoinformatik Sistemlerin Kullanılması

21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012, pp.810

Phytoinformatic Modelling Of Endemic Plants in Turkey

The Second International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE), Muğla, Turkey, 24 - 27 April 2012, pp.34

Ecological and Floristic Characteristics of Monumental Trees As A Source of Sustainable Eco-Biotourism

The Second International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE), Muğla, Turkey, 24 - 27 April 2012, pp.44

Turizm?de Biyoloji?nin Yeri ve Biyoçeşitliliğin Önemi

Disiplinler Arası Turizm Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 May 2010, pp.227-238

Change with Time of Plant Diversity of Göksu Delta SEPA (Silifke-Turkey)

International Conference on Plants and Environmental Pollution, Kayseri, Turkey, 6 - 11 July 2009, pp.105

Thymbra spicata L. Ucucu Yağlarının Bilesimi ve Cluster Analizi

18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 October 2008, pp.1

Örnek Bir Veri Tabanı Modeli: Doğu Akdeniz Bitkileri İlişkili-Sorgulamalı Veri Tabanı (Botanik2005)

Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi, Stratejik Plan Değerlendirmesi Çalıştayı, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2006, pp.49-53

Odun Dışı Orman Ürünlerinin Adana Bölgesine Dağıtımı

Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı, Adana, Turkey, 09 February 2006 Sustainable Development

Doğu Akdeniz Kıyısal Alan Bitkileri Veri Tabanı (DAKAB2004)

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı ?Türkiye Kıyıları 04?, Adana, Turkey, 14 - 16 September 2004, pp.1-6

DAKAB2004 Veri Tabanı İle Doğu Akdeniz Bölgesi Kıyısal Alanlarının Fitoçeşitliliğinin İzlenmesi

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı ?Türkiye Kıyıları 04?, Adana, Turkey, 10 - 14 May 2004, pp.787-796

Recent Data on Threatened Flora of the Çukurova Deltas

The Sixth International Conference On The Mediterranean Coastal Environment, Ravenna, Italy, 7 - 11 November 2003, pp.467-477

Recent Data on Threatened Flora of the Cukurova Deltas?

6th International Conference on the Medıterranean Coastal Envıronment, Ravenna, Italy, 7 - 11 October 2003, pp.15-16

Doğu Akdeniz de Mutlak Korunması Gereken Orman Tali Ürünleri ve Alanları

Doğu Akdeniz’de Biyoçeşitliliğin Korunması Semineri, Adana, Turkey, 25 - 26 March 2003 Sustainable Development

Doğu Akdeniz Bitkileri Veri Tabanı

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 9 - 10 January 2002, pp.125

Books & Book Chapters

ÇOK KIYMETLİ BOTANİKÇİYE

in: ALİ NİHAT GÖKYİĞİTE ARMAĞAN, EKİM T., KARACA Z., Editor, Ang Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.47-49, 2017

Türkiyede Defne ve Defnecilik

Tc Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2012

Su ve Suyun Ekolojik Önemi

in: Su Kirliliği ve Çevre Hizmet İçi Egitim Semineri Notları, Tarım ve Köyisleri Bakanlığı, Editor, Tarım Ve Köyisleri Bakanlığı Il Müdürlüğü Yayınları, Adana, pp.32-45, 1998

Su ve Suyun Ekolojik Önemi

in: Su Kirliliği ve Çevre Hizmet İçi Eğitim Semineri Notları, , Editor, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü Yayınları, Adana, pp.18-23, 1998

Expert Reports

Türkiye Turizminin Hukuksal Sorunları

TURİZM BAKANLIĞI, pp.1, Ankara, 2013

Other Publications