Scientific Activities

Jury Memberships

 • March 2017 Associate Professor Exam

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

  Doçentlik yayın ve sözlü sınavı

 • December 2014 Doctorate

  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Doktora Tez Sınavı Jürisi

Activities in Scientific Journals

 • 2016 - Continues Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi - ÇÜTAD

  First Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2018 - Continues Türk Dil Kurumu

  Member

 • 2010 - Continues FEDEK

  Member

Scientific Refereeing

 • January 2017 Çağayatca El Kitabı

  Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

 • January 2017 Satıraltı Tercümeli Bir Fıkıh Kitabı (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım

  Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

 • September 2014 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2012 Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,

  Other Indexed Journal

 • April 2012 TEKE

  Other Indexed Journal

 • January 2010 Türkçe Korece, Moğolca ve Mançu Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçimbilgisi

  Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

Tasks In Event Organizations

 • Eylül 2020 Özbekistan Dili ve Kültürü

  Scientific Congress

  Abik A. D.

  Ankara, Turkey