Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Patients eligible for modulator drugs: Data from cystic fibrosis registry of Turkey.

Pediatric pulmonology, vol.55, no.9, pp.2302-2306, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Diagnostic Modalities Based on Flow Cytometry for Chronic Granulomatous Disease: A Multicenter Study in a Well-Defined Cohort.

The journal of allergy and clinical immunology. In practice, vol.8, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Efficacy of Magnesium Sulfate Treatment in Children with Acute Asthma.

Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, vol.29, pp.292-298, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Abatacept as a Long-Term Targeted Therapy for LRBA Deficiency

JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY-IN PRACTICE, vol.7, pp.2790-2815, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Unusual and early onset IPEX syndrome: a case report

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.61, no.4, pp.580-584, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Evaluation of high resolution computed tomography findings of cystic fibrosis

KOREAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE, vol.34, no.2, pp.335-343, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Squamous Cell Carcinoma With Hyper-IgE Syndrome: A Case Report

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, vol.40, no.6, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Ataxia-Telangiectasia Clinical and Laboratory Features: Single Center Results

PEDIATRIC ALLERGY IMMUNOLOGY AND PULMONOLOGY, vol.31, no.1, pp.9-14, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Çocukluk çağı astım tedavisinde mevsimsel farklılıklar

Cukurova Medical Journal, vol.44, no.4, pp.1357-1363, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacminin Klinik Önemi

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.589-592, 2019 (Other Refereed National Journals)

Seasonal differences in the treatment of childhood asthma

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.44, no.4, pp.1357-1363, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Solunum yolu hastalığı olan çocuklarda fleksibl fiberoptikbronkoskopinin tanısal değeri

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.42, no.4, pp.637-642, 2017 (Other Refereed National Journals) identifier

Pulmonary function testing and its evaluation in patients with Familial Mediterranean Fever

Annals of Paediatric Rheumatology, vol.6, no.1, pp.1, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Ecthyma Gangrenosum Case Due to Staphylococcus in Early Neonatal Period

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, vol.24, no.1, pp.22-25, 2015 (Other Refereed National Journals)

Treatment results of non-hodgkin.s lymphoma cases in çukurova region of turkey

Erciyes Tıp Dergisi, vol.33, no.1, pp.23-28, 2011 (Other Refereed National Journals)

Lösemili hastalarda hiperglisemi risk faktörleri: Olgu sunumu

Bakırköy Tıp Dergisi, vol.2, no.4, pp.147-148, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Biyolojik Ajanlara Bağlı Gelişen Alerjik Reaksiyonlar

Uluslararası Katılımlı 26. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2019

Characteristics of food allergy in children: National multicenter study

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portugal, 1 - 05 June 2019, vol.74, pp.503-504 identifier

Parenteral knowledge of anaphylaxis and their performance in epinephrine auto-injector use: A survey in Turkish patients

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portugal, 1 - 05 June 2019, vol.74, pp.908-909 identifier

Sıradışı Enfeksiyonlarda Doc-8 Eksikliği

12. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve BAĞIŞIKLAMA KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2019

Clinical and genetic profiles of patients with X-linked agammaglobulinemia from southeast Turkey

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Munich, Germany, 26 - 30 May 2018, vol.73, pp.768 identifier

The clinical and immunologic features of patients with Immunoglobulin A deficiency: A tertiary center experience from Turkey

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Munich, Germany, 26 - 30 May 2018, vol.73, pp.455 identifier

Adana atmosferi izolatı küf mantarlarından deri testi materyali

XXIV. Ulusal Allerji Klinik Immunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017

Çoklu Besin Alerjili Olgu Sunumları

Besin Alerjisi Toplantısı, Turkey, 09 December 2017

Çölyak Hastalığında Alerjik duyarlılık Prevalansı

XXIV Ulusla Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 18 - 22 November 2017

Erken tipte şüpheli ilaç allerjilerinde gerçek ilaç allerjisi

53.Türk Pediatri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 14 - 18 May 2017

Genotype-phenotype correlation of patients with familial mediterranean fever in childhood: Experience of a single center

9. International Congress of Familial Mediterranean Fever and Systemic Auto Inflammatory Diseases, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2017

Oral Alerji Sendromu Besinlerde Çapraz Reaksiyonlar

2. Besin Alerjisi Atölyesi, Turkey, 07 April 2017

Kistik fibrosis yenidoğan tarama programı sonuçlarımız

2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 02 December 2016 - 04 December 2015

X e Bağlı Agammaglobulinemi Hastaların Bruton Tirozin Kinaz Gen Mutasyon Sonuçları Tek Merkez Deneyimi

İmmunogenetik Sempozyumu: Genetik Bakış Açısıyla Klinikten- Laboratuvara İmmün Yetmezlikler, Adana, Turkey, 26 - 27 November 2016

Astımlı çocuklar için basit akciğer fonksiyon testi: oksijen doygunluğu/dakika kalp hızı indeksi

Çocukluktan erişkinliğe obstrüktif akciğer hastalıkları sempozyumu, Turkey, 3 - 06 September 2015

Natural course of food allergy at the end of the 4 years of age: results of birth cohort study from Turkey

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, Spain, 6 - 10 June 2015, vol.70, pp.601 identifier

Can casein specific IgE levels predict oral desensitization results in children with persistent milk allergy

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, Spain, 6 - 10 June 2015, vol.70, pp.180 identifier

Juvenil İdiopatik Artritli Hastalarda Doğal Seyir ve Prognoz

19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2012

İlaç Allerjisi Olgularımızın Değerlendirilmesi

18. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 3 - 07 November 2010

Mastositozlu üç kardeş: olgu sunumu

18. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 3 - 07 November 2010

Astımın az bilinen komplikasyonu bronşektazi

18. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2010

Astım kontrolünde son durum

18. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2010

Books & Book Chapters

Yumurta Alerjisi

in: Çocukluk Çağında Alerji Astım İmmünoloji, Şekerel Bülent Enis, Editor, ADA Basın Yayın, pp.627-633, 2017

Besin Alerjili Bebek ve Çocuklarda Beslenme Nasıl Olmalıdır?

in: Çocuklarda Besin Alerjileri, Güler Nermin, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.185-192, 2017