Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Closed-Form Elasticity Solutions to Uniform Rotating Discs Made of A Radially Functionally Graded Material Functionally Graded Material

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, cilt.5, ss.80-91, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Closed-Form Elasticity Solutions to Uniform Rotating Discs Made of A Radially Functionally Graded Material

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, cilt.5, ss.80-91, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Application of the Complementary Functions Method to Elastic Analysis of Radially Functionally Graded (FG) Polar Orthotropic Uniform Rotating Disks

1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, Afyon, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2016, ss.1260-1267

Exact elasticity solutions to axisymmetric hollow rotating structures made of an isotropic and homogeneous material for different boundary conditions

2nd international conference on computational and experimental science and engineering (ICCESEN-2015), Antalya, Türkiye, 14 - 19 Ekim 2015, ss.259

Mesleki Teknik Eğitimde Split Klima Eğitim Simülatörü Geliştirilmesi Ve Kullanımı

1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu (İKSES'12), Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.216-231

Vibration analysis of multi shaft-disc systems

6th International Conference Mechatronic Systems and Materials, Opole, Polonya, 5 - 08 Temmuz 2010, ss.37-49

Çoklu Mil-Disk Sistemlerin Burulma Titreşimleri

XIV. Ulusal Mekanik Kongresi, Hatay, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2005, ss.227-236

Diğer Yayınlar