Education Information

Education Information

 • 1993 - 1998 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri, Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri, Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Science, Biyoloji/Hidrobiyoloji, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  İskenderun Körfezi?nin Molluska Faunası

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri

 • 1993 Postgraduate

  Seyhan Baraj Gölündeki Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus)?nun Bazı Biyo Ekolojik, Morfometrik Özellikleri İle Hastalık Durumunun Saptanması Üzerine Bir Araştırma (Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 1993, ADANA)

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitisü, Su Ürünleri