Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Siyah Alacalarda Mevsim, Laktasyon Sayısı ve Tip Puanının Somatik Hücre Sayısına Etkisi

Turkish Journal of Agriculture, vol.8, no.9, pp.2017-2020, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Laktasyon Eğrisinin Tahminde Kullanılan Üç Farklı Modelin Karşılaştırılması

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.7, no.3, pp.487-489, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isochrysis affinis galbana ve Phaeodactylum tricornitum Kültürlerinde Kuru Madde Tahminlerinin Karşılaştırılması

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.6, no.8, pp.1088-1091, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı İle İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.25-33, 2018 (International Refereed University Journal)

phaeodactylum tricornutum kültürlerinde biyomas tahmini

turkish journal of agriculture food science and technology, vol.5, no.2, pp.182-184, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bal Verimini Etkileyen Bazı Faktörlerin Path Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.4, no.10, pp.903-906, 2016 (Other Refereed National Journals)

Determination of Egg Shell Quality With P Control Charts in Poultry

Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, vol.4, pp.588-591, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.33, no.2, pp.36-43, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Değişken Seçiminin Zootekniye Uygulanışı

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.1-8, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of The Effects on Colony Development Of Honrey Bees (Apis Melliferera L.) Feeding wih Beet Sugar and Corn Syrup

IV.INTERNATIONAL CONGRESS ON DOMESTIC ANIMAL BREEDING GENETICS AND HUSBANDARY 2020, Adana, Turkey, 10 - 14 August 2020, pp.132-136

Investigation of Full Observation and Missing Observation in Randomized Block Design

11 th. International Animal Science Conference Cappadocia, Turkey, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 October 2019, pp.141-144

Bazı İllerde Doğal Bal Üretim Miktarlarının Kontrast Kullanımı İle Karşılaştırılması

6. uluslararası MultiDisipliner Çalışmaları Kongresi, GaziAntep/ Türkiye, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.59-64

Kanonik Korelasyon Analizinin Bir Veri Seti Üzerine Uygulanması

6. Uluslararası MultiDisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep Türkiye, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.79-89

Parametrik ve Parametrik Olmayan Basit Doğrusal Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi SİVAS, Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.181-182

Holstein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli ile Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey, 26 October - 28 November 2017, pp.179

Porphyridium Cruentum Kültürlerinde Kuru Madde Tahmini

2nd International Science Symposium, Tbilisi, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.339-342

Phaeodactylum Tricornutum Kültürlerinde Biyomas Tahmini

1 st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.3263-3264

Cusum ve Ewma Kontrol Grafiklerinin Zootekniye Uygulanışı

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.2169-2173

Shewhart Kontrol Grafiklerinin Yumurta Kalite Kontrolüne uygulanışı

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.196-203

Çukurova Bölgesi Tavukçuluk İşletmesinde Bulunan Kadınları Refah Düzeyleri

I.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.313-317