Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Outliers in Logistic Regression Analysis with Generalised Standardized Pearson Residual

11th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 March 2024, pp.35-42

Yumurta İç ve Dış Kalite Özelliklerinin Belirlenmesinde Ortaya Çıkan Kayıp Değerlerin Çoklu Atama Yöntemi ile İşlenmesi

CUKUROVA 12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 9 - 12 March 2024, pp.763-771

Investigation of Goose Breeding in Turkiye by Linear and Nonlinear Regression Models

3rd International Conference on Research of Agricultural and Food Technologies, Adana, Turkey, 04 October 2023, pp.1-3

Normallik Analizleri ve Bir Uygulama

15. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 May 2022, pp.54

F Testi ile t testi Arasındaki İlişki

15 Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 May 2022, pp.146

Investigation of The Effects on Colony Development Of Honrey Bees (Apis Melliferera L.) Feeding wih Beet Sugar and Corn Syrup

IV.INTERNATIONAL CONGRESS ON DOMESTIC ANIMAL BREEDING GENETICS AND HUSBANDARY 2020, Adana, Turkey, 10 - 14 August 2020, pp.132-136

Investigation of Full Observation and Missing Observation in Randomized Block Design

11 th. International Animal Science Conference Cappadocia, Turkey, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 October 2019, pp.141-144

Bazı İllerde Doğal Bal Üretim Miktarlarının Kontrast Kullanımı İle Karşılaştırılması

6. uluslararası MultiDisipliner Çalışmaları Kongresi, GaziAntep/ Türkiye, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.59-64

Kanonik Korelasyon Analizinin Bir Veri Seti Üzerine Uygulanması

6. Uluslararası MultiDisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep Türkiye, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.79-89

Parametrik ve Parametrik Olmayan Basit Doğrusal Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi SİVAS, Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.181-182

Holstein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli ile Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey, 26 October - 28 November 2017, pp.179

Porphyridium Cruentum Kültürlerinde Kuru Madde Tahmini

2nd International Science Symposium, Tbilisi, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.339-342

Cusum ve Ewma Kontrol Grafiklerinin Zootekniye Uygulanışı

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.2169-2173

Phaeodactylum Tricornutum Kültürlerinde Biyomas Tahmini

1 st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.3263-3264

Shewhart Kontrol Grafiklerinin Yumurta Kalite Kontrolüne uygulanışı

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.196-203

Çukurova Bölgesi Tavukçuluk İşletmesinde Bulunan Kadınları Refah Düzeyleri

I.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.313-317

Books & Book Chapters

Hayvancılık Verilerinde Kayıp Değerlerin İşlenmesi

in: Fen, Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Araştırmalar, Doc. Dr. Şenol ÇELİK,Doc. Dr. Nilay KÖLEOĞLU, Editor, Holistence, Çanakkale, pp.83-93, 2023

Metrics

Publication

42

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

10

H-Index (Scholar)

1

Project

6

Open Access

1