Education Information

Education Information

 • 2015 - 2023 Doctorate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Turkey

 • 2014 - 2015 Postgraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, İktisat, Turkey

 • 2010 - 2013 Undergraduate

  Cukurova University, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  İkili Lojistik Regresyon Analizinde Aykırı Değer Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni

 • 2015 Postgraduate

  İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü/ Biyometri Ve Genetik Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B1 Intermediate German

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022ÇÜ Eğiticilerin Eğitimi Çekirdek Programı

  Education Management and Planning , Çukurova Üniversitesi

 • 2018çukurova üniversitesi Az tehlikeli sınıf-1 iş sağlığı ve güvenliği kurulu

  Occupational Health and Safety , Çukurova Üniversitesi

 • 2017XVI. Uluslararası Ekonometri Yaz Seminerleri/ Zaman Serileri Analizi

  Data Analysis , Pamukkale Üniversitesi

 • 2017İş güvenliği Eğitim Semineri

  Occupational Health and Safety , çukurova üniversitesi

 • 2016WinBUGS Programı ile Bayesian Veri Analizi II

  Data Analysis , Akdeniz Üniversitesi

 • 2013İstatistik Paket Programlarının Kullanımı ( SPSS ve MINITAB) Kursu

  Data Analysis , Çukurova Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi